Principal > Materials > Guia > Propostes específiques per matèries
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Propostes específiques per matèries: Setmana pels drets humans

(ESO, de 12 a 16 años)

Aquest apartat es pot fer servir de dues formes diferents:
1) Com una proposta de treball global, durant una setmana, sobre els drets humans. Amb activitats específiques per a cadascuna de les matèries.
2) Com una recopilació més d'activitats sobre drets humans, per a ser utilitzades de forma puntual en alguna matèria.
En algunes matèries, s'inclouen també (entre parèntesis) activitats corresponents a altres apartats. Pots consultar també la llista de totes les propostes disponibles de la Guia a l'apartat taula de propostes, per si consideres alguna altra activitat més adequada per a una matèria determinada.