Principal > Materials > Guia > Guia ràpida: taula de propostes
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Guia ràpida: taula de propostes

A cadascuna de les propostes es suggereix l'àrea dins la qual desenvolupar-la. Si no es fa referència a la nova assignatura d'Educació per a la ciutadania és perquè es considera que la majoria de propostes es poden aplicar dins d'aquesta assignatura.
 
Tema
Títol
Durada
Edat
Matèria
(1)
Vulneració de drets dels menores
Una postal una vida
60'
+10
 Tut./Plas./Llen.Est.
5
Privació de llibertat
Regala les teves paraules
60'
+10
 Tut./Plas./Llen.Est.
5
Privació de llibertat
Entrevista a un dictador
2x60'
+12
Tut./Soc.
4
Tortura
L'explosió del Parc del Mil·lenni
60'
+14
 Tut./Eti./Soc.
1
Persones refugides
És hora de fugir
60'
+14
 Tut./Eti./Soc.
1
Persones refugides
Refugeoly
60'
+13
Tut./Eti./Soc.
1
Discriminació i xenofòbia
Un pas endavant
60'
+12
 Tut./Eti./Soc.
1
Racisme
L'esport uneix, el racisme divideix
60'
+10
 Ed.F./Tut.
1
Racisme
The colours
10'
+12
Inglés
2
Integració social
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Esclavitud i dret a l'educació
Alfabetització i emancipació
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Dret a l'educació
Comenius
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Assetjament escolar
L'assetjament (no) és un conflicte
60'
+12
Tut./Eti.
1
Assetjament escolar
De part de qui estic?
60'
+12
Tut./Eti.
1
Assetjament escolar
És un lloc segur, la meva escola?
60'
+12
Tut./Eti.
1
Assetjament escolar
60'
+14
Llen./Tut.
1
Estereotips i prejudicis
60'
+14
Llen./Eti./Tut./Soc.
1
Traball infantil
Qui cus les pilotes de futbol?
60'
+12
 Ed.F./Eti./Soc.
1
Infants i igualtat d'oportunitats
Drets universals, realitats individuals
60'
+12
Tut./Eti./Soc.
1
Traball digne
El Loco; teatre
4x60'
+14
 Tut./Llen.
4
Guerres
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Guerres i desenvolupament
Les mines antipersona
60'
+12
Tut./Eti./Soc.
1
Resolució de conflictes
El joc del llapis
60'
+12
Plàstica/Tut.
2
Resolució de conflictes
El litigi
60'
+12
Tut./Filos./Teatre
4
Llibertat d'expressió
Paraules, elogis i desqualificacions
60'
+12
Tut./Eti./Llen.
1
Llibertat d'expressió
El punt de vista de l'altre
60'
+12
Tut./Eti.
4
Judicis justos
Simulació d'un judici
3x60'
+14
Tut./Llen./Soc.
4
Judicis justos
El Gran Ajustador
60'
+12
Tut./Eti./Soc.
1
Judicis justos
Percepcions enganyoses
20'/60'
+12
Tut./Eti./Plast./Soc.
1
Drets econòmics i socials
El banc dels pobres
60'
+16
Tut./Eti./Mat.
1
Dret a la salut
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Dret a la salut
60'
+14
Tut./Eti./Soc.
1
Dret a l'alimentació
Alimentació, salut i solidaritat
60'
+12
C. naturals
2
Globalització
El restaurant del món
90'
+10
 Tut./Eti./Soc.
1
Valors
En què s'assemblen Hitler i Gandhi?
60'
+14
Tut./Eti./Llen.
1
Genocidis
60'
+14
 Tut./Eti./Soc.
1
Totalitarismes
El gran dictador, discurs final
60'
+14
Tut./Eti./Fil.
1
Drets humans en general
. . . . .
Drets humans en general
La Declaració Universal
variable
+12
Tut./Eti./Fil./Soc./...
6
Drets humans en general
Rapejant
60'
+12
Música/Llen./Tut.
1
Drets humans en general
Els drets humans a l'escola
60'
+14
 Tut./Eti.
1
Drets humans en general
L'impacte d'Internet
160'
+14
Tut./Eti.
1
Drets humans en general
Cine i drets humans.
variable
+10
Tut./Soc./Eti./Hist.
1
 
60'
+14
Tut./Soc./Eti./Hist
1
 
60'
+12
Tut./Soc./Eti.
1
Drets humans en general
Drets humans i humor gràfic
60'
+12
 Tut./Eti.
1
Drets humans en general
Poesia visual
60'
+12
Plàst./Tut./Eti./Soc.
1
Drets humans en general
Adaptació de poesies
60'
+12
Tut./Llen./Anglès
1
Drets humans en general
Resolució de conflictes
60'
+12
Tut./Soc./Eti.
1
Drets humans en general
El treball de les ONG
2x60'
+14
Tut./Soc.
1
Drets humans en general
Els Dies Internacionals de les Nacions Unides
60'
+12
Tut./Soc./Eti.
1
Drets humans en general
Anàlisi de la realitat social
60'
+12
Tutoría
2
Drets humans en general
El cos i els drets humans
60'
+12
Ed. física
2
Drets humans en general
Avantpassats i drets humans
90'
+12
Socials
2
Drets humans en general
Universal Declaration of Human Rights
60'
+15
Anglès
2
Drets humans en general
Poemes i cançons
60'
+12
Anglès/Música
2
Drets humans en general
Música i drets humans
60'
+12
Música
2
Drets humans en general
Acròstics
60'
+12
Llengua
2
Drets humans en general
Textos iniciats
60'
+12
Llengua
2
Drets humans en general
Memory dels drets humans
60'
+12
Llen./Tut./Tecnol.
2
Drets humans en general
Els contraris
60'
+12
Plàstica
2
Drets humans en general
Diagrames, càlculs i drets humans
20'
+12
Matemàtiques
2
Drets humans en general
Actualitat i drets humans
60'
+12
Matemàtiques
2
Drets humans en general
Icones
60'
+12
Plàstica/tecnol.
2
Drets humans en general
Representació escultòrica
60'
+12
Plàstica/tecnol.
2
Drets humans en general
Les dues cadires
30'
+12
Tut./Soc./Llengua
4
Drets humans en general
Cançons, textos i coreografies
2x60'
+12
Tut./Llen./Etic./Ang.
4
Discriminació de la dona
. . . .
Discriminació de la dona Dona i drets humans  variable +12 Proposta transversal 3
Discriminació de la dona Memes per transformar el món 2x60' +14 Tut./Plast./Etic. 3
Discriminació de la dona
Taller de bicicletes
15'
+12
Tut./Soc./Llengua
4
Discriminació de la dona
Rols professionals
10'
+12
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Discriminació de la dona
Rols professionals-2
60'
+14
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Discriminació de la dona
Les joguines
20'
+10
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Discriminació de la dona
Els refranys
15'
+12
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Discriminació de la dona
Protagonistes de pel.lícules
15'
+12
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Discriminació de la dona
Activitats domèstiques
20'
+12
Tut./Eti.
3
Discriminació de la dona
El llançament
30'
+12
Ed. física
3
Discriminació de la dona
Buscant feina
60'
+14
Eti./Soc.
3
Discriminació de la dona
El paper de les dones
30'
+14
Eti./Soc.
3
Violència contra les dones
. . . . .
Violència contra les dones
El legislador
10'
+14
Tut./Eti./Fil./Soc.
3
Violència contra les dones
Monòlegs: maltractador i maltractada
2x60'
+16
Tut./Fil./Teatre
3
Violència contra les dones
Carta a un maltractador
60'
+12
Tut./Eti./Soc./Llen.
3
Violència contra les dones
Família i violència
30'
+14
Tut./Eti./Soc./Llen.
3

(1) Apartat de la Guia al qual pertany l'activitat:
1-Propostes monogràfiques.
2-Propostes per matèries.
3-Propostes sobre els drets de la dona.
4-Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització.
5-Propostes basades en casos reals, englobables en allò que actualment se'n diu "aprenentatge servei" (APS).
6-Conjunt de suggeriments orientats a facilitar el treball basat en els articles de la Declaració Universal.