Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes basades en casos reals
Una postal una vida


Aquesta activitat també forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Organització d'un enviament massiu de postals als dirigents d'un país amb la finalitat d'obligar-los a aclarir o evitar un cas de violació dels drets humans d'un menor.

Àrea
Plàstica, ètica, tutoria, llengua estrangera.

Edat
Primària, ESO i Batxillerat.

Durada
50 minuts.

Dret relacionat
Els drets dels menors, diferents segons el cas escollit. Es poden treballar articles determinats de la Declaració dels Drets dels Infants o de la Convenció dels Drets dels Infants
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Donar a conèixer la situació de menors que, en diferents llocs del món, pateixen greus violacions dels seus drets.

Preparació per part del professorat
Informar-se del cas que es vol tractar mitjançant la fitxa facilitada.
Si es considera oportú, documentar-se també més a fons sobre:
a) la situació política del país al qual pertany el cas.
b) la problemàtica a nivell mundial del tipus de cas escollit (per exemple, si es tracta d' infants soldat, a més del cas concret esmentar també els diferents països en els quals existeixen infants soldat, la seva problemàtica desmilitarització, etc.).

Material o suport
Informació actualitzada sobre els casos
Paper, postals, sobres, segells...

Metodologia
1-Introducció:
- Es pot fer una petita introducció a la Declaració dels Drets de l'Infant o a la Convenció dels Drets de l'Infant. (necessitat, orígens i contingut general).
- A l'apartat anterior pot seguir-hi un breu resum sobre les violacions dels drets dels menors que es produeixen a diferents països del món. Qualsevol diari, desgraciadament, us pot facilitar notícies adequades. O les pàgines d'Internet de l'UNICEF.
- A continuació, cal explicar la forma d'actuar d'Amnistia Internacional, les Accions Urgents (els enviaments massius de cartes als governs de diferents països demanant l'aclariment de casos concrets de violacions de drets humans).

2-Desenvolupament
- Exposició del cas concret escollit.
- Realització de les postals per part dels/les alumnes, tant de la il·lustració com del text, redactat aquest a partir de la informació facilitada prèviament sobre el cas i seguint-ne les recomanacions.
- Enviament de les postals.

3-Altres possibilitats
- Si és possible, es poden lliurar personalment les postals al cònsol o a l'ambaixador.
- Segons els països, cal escriure les postals en anglès o francès.
- Si s'escriuen en català, és recomanable afegir la traducció en castellà.

Avaluació
Què han sentit els participants en rebre informació sobre el cas tractat?
Com s'han sentit davant la possibilitat d'involucrar-se en el cas, fent arribar un missatge de denúncia a les autoritats pertinents?
Els ha motivat l'experiència a plantejar-se implicar-se en altres accions relacionades amb els drets humans?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Aquesta activitat és molt semblant a Regala les teves paraules, inclosa també a la Guia. Malgrat la seva semblança les incloem les dues a causa dels bons resultats que s'acostumen a obtenir al realitzar-les (si s'opta per una, l'any següent es pot realitzar l'altra).
Un cop acabada l'activitat, és molt interessant fer un petit seguiment del cas a favor del qual s'ha treballat, mantenint-se en contacte amb Amnistia Internacional.
En alguns casos, els governs es posen en contacte amb els apel·lants. Quan això passa, és molt estimulant per a tots els participants en l'activitat. D'altra banda, a Amnistia Internacional li interessa conèixer aquests casos.
Si es vol implicar més l'alumnat, es pot proposar la participació a la xarxa d'Accions Urgents o a la xarxa d'Escoles pels drets humans.

Elaboració del material
Activitat elaborada pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya. Adoptada posteriorment per la Secció espanyola d'Amnistia Internacional i des de llavors promoguda anualment en el món educatiu.

Informació complementària
Aquesta activitat està duplicada a la web; a més de formar part d'aquesta Guia forma part també de la carpeta "Quatre propostes didàctiques".