Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes basades en casos reals
Regala les teves paraules


Aquesta activitat també forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Organització d'un enviament massiu de postals a una persona empresonada injustament, amb l'objectiu de recordar-li que no està sol i al mateix temps pressionar els dirigents del seu país perquè l'alliberin.

Àrea
Plàstica, ètica, tutoria, llengua estrangera.

Edat
Primària, ESO i Batxillerat.

Durada
50 minuts.

Dret relacionat
Article 19 i 20 de la Declaració Universal dels Drets Humans (dret a la llibertat d'expressió i de reunió).
També els article 9, 10, 11, 12, 13, 14 (sobre el dret a no ser empresonat arbitràriament i a tenir un judici just).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Informar-se del cas que es tractarà i, si es considera oportú, documentar-se sobre la situació política del país al que pertany el cas.
Informar-se sobre els presos de consciència.

Preparació per part del professorat
Informar-se del cas que es vol tractar mitjançant la fitxa facilitada.
Si es considera oportú, documentar-se també més a fons sobre:
a) la situació política del país al que pertany el cas.
b) la problemàtica a nivell mundial del tipus de cas escollit (per exemple, si es tracta d' infants soldat, a més del cas concret esmentar també els diferents països en els quals existeixen infants soldat, la seva problemàtica desmilitarització, etc.).

Material o suport
Informació actualitzada sobre els casos
Paper, postals, sobres, segells...

Metodologia
a) Desenvolupament general
--Introducció mitjançant l'explicació del que són els presos de consciència i la feina que fa Amnistia Internacional per tal d'aconseguir el seu alliberament.
--Exposició del cas del pres escollit.
--Contextualització del cas dintre de les característiques del país corresponent.
--Per tal de ressaltar la importància de l'acció que es vol dur a terme es pot citar algun testimoni d'algun pres de consciència. Per exemple: "En les hores més fosques del meu empresonament, les vostres paraules i les vostres cartes em van arribar com benvingudes gotes de pluja en un desert sense fi" (Mohammed El Boukili, ex-pres de consciència marroquí, 1994).
--Elaboració de cartes o postals dirigides al pres seguint unes directrius bàsiques. Indicar que el fet d'escriure directament al pres té un doble objectiu: d'una banda, ell serà conscient que no és un pres oblidat, i per un altre les autoritats responsables del seu empresonament s'adonaran que el seu prestigi internacional es pot ressentir a causa de les seves conductes repressives arbitràries, airejades per tot el món.
--Enviament de les cartes, ja sigui de forma individual (preferible si és possible, ja que l'impacte és més gran), o col·lectiva, totes juntes.

b) Directrius bàsiques a tenir en compte a l'escriure les cartes
--En alguns casos, és millor no esmentar el nom d'Amnistia Internacional ni, òbviament, enviar postals editades per Amnistia Internacional. Quan és així, s'indica en la fitxa del pres corresponent.
És innecessari dir que el text de les cartes o les postals ha de ser alegre, ha d'infondre ànims i esperança. Per la mateixa raó, no és adequat enviar dibuixos amb motius bèl·lics, execucions, etc. Cal posar-se en la situació del pres i imaginar el que li agradaria rebre.
--És important tenir en compte les diferències culturals i religioses. Per exemple, si el pres no és cristià, no se li han d'enviar felicitacions de Nadal. En canvi, sempre és correcte aprofitar la data del 10 de desembre (Dia Internacional dels Drets Humans) o Cap d'any. Tampoc s'han d'enviar postals en les quals apareguin begudes alcohòliques o persones "lleugeres de roba". En alguns països, això podria ser molt mal vist.
--És millor no esmentar la situació política del país del pres, o els fets dels quals se l'acusa, ja que el correu és de vegades llegit pels guàrdies i un text amb aquest contingut podria ser utilitzat en contra del pres.

c) Exemples de salutacions en diferents llengües. No vol dir que les cartes o les postals s'hagin d'escriure així, són únicament uns textos orientatius:

Els meus millors desitjos l'acompanyen. Sàpiga que no ha estat oblidat.
Anglès: My best wishes. Take heart from knowing that you are not forgotten.
Francès: Mes meilleurs voeux vous accompagnent. Rassurez-vous, on ne vous oublie pas!

Malgrat que ens separa la distància, el tenim a prop en els nostres pensaments.
Anglès: Though you are far away, we are thinking of you.
Francès: Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes près de vous dans notre pensée.

Avaluació
Què han sentit els participants al rebre informació sobre els presos de consciència?
I al conèixer el cas concret tractat?
Com s'han sentit davant la possibilitat d'involucrar-se en el cas, fent arribar un missatge d'esperança al pres i una denúncia implícita a les autoritats?
Els ha motivat l'experiència a plantejar-se implicar-se en altres accions relacionades amb els drets humans?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Aquesta activitat és molt semblant a Una postal una vida, inclosa també a la Guia. Malgrat la semblança les incloem les dues a causa dels bons resultats que se solen obtenir al realitzar-les (si s'opta per una, l'any següent es pot realitzar l'altra).
Una vegada acabada l'activitat, és molt interessant fer un petit seguiment del cas a favor del que s'ha treballat, mantenint-se en contacte amb Amnistia Internacional.
En alguns casos, els governs es posen en contacte amb els apel·lants. Quan això passa, és molt estimulant per a tots els participants en l'activitat. D' altra banda, a Amnistia Internacional li interessa conèixer aquests casos.
Si es vol implicar més l'alumnat, es pot proposar la participació a la xarxa d'Accions Urgents o a la xarxa d'Escoles pels drets humans.

Elaboració del material
Activitat iniciada per la Secció holandesa d'Amnistia Internacional (Llista de salutacions), adaptada pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya (Però, què ha fet aquesta gent?). Promoguda finalment per la Secció espanyola amb la denominació actual, "Regala les teves paraules", proposant-se anualment a tots els socis i simpatitzants durant el període nadalenc (no obstant això, és una activitat que es pot dur a terme durant tot l'any).

Informació complementària
Aquesta activitat està duplicada a la web; a més de formar part d'aquesta Guia forma part també de la carpeta "Quatre propostes didàctiques".
A més, existeix una variant específica per al dia de Sant Jordi (Dia del llibre), basada en l'enviament de postals amb dibuixos de roses.