Principal > Documentació > Presos de consciència

Presos de consciència

Presentació | Orígens | Activitats

Què són els Presos de Consciència?


Opinar, sol.licitar asil, tenir un determinat color de pell, ser pobre, denunciar les injustícies... Hi ha alguna relació? Malauradament, de vegades sí: A diferents països són fets delictius, i els seus protagonistes ho paguen amb la presó.

Amnistia Internacional demanava i demana la llibertat immediata i incondicional de tots els presos de consciència:

Aquelles persones que, sense haver utilitzat la violència ni haver-ne propugnat l'ús, són empresonades o sotmeses a d'altres restriccions de la seva llibertat a causa de les seves creences, del seu origen ètnic, sexe, color o idioma.

Ningú no pot saber amb certesa quants presos de consciència hi ha al món. Són en poder de governs de tot el món, en països de diferents sistemes polítics i socials. El que sí que és segur és que, per cada cas que es coneix, per cada cas que esdevé notícia, n´hi ha molts més de desconeguts.

Alguns presos de consciència són personalitats destacades, actives i conegudes en la vida política. Molts són advocats, polítics, sindicalistes o també artistes. Com que qüestionen sovint els governs aquestes persones tenen moltes possibilitats d´entrar en conflicte amb les autoritats. Tanmateix, la majoria dels presos de consciència, homes, dones i fins i tot nens, són persones normals i corrents. Procedeixen de tots els sectors socials. Amb freqüència no són dissidents polítics, i generalment són desconeguts.

Alguns presos de consciència s´han oposat obertament a tot el sistema de govern, mentre que d'altres se'ls empresona tot i haver treballat dins del marc legal del sistema polític del seu país.

Les persones poden esdevenir presos de consciència per tot tipus de motius:

  • Per la seva participació en activitats polítiques no violentes, com prendre part en les feines de desenvolupament d´una comunitat.
  • Per pertànyer a un grup minoritari que lluita per la seva autonomia.
  • Per insistir en observar pràctiques religioses que no aprova l´Estat.
  • Per dur a terme activitats sindicals, com participar en vagues o manifestacions.
  • Amb el pretext que han comès un delicte, tot i que en realitat només han criticat les autoritats.
  • Perquè han escrit articles  donant veus d´alarma sobre violacions que s´estaven cometent als seus països.
  • Per negar-se a fer el servei militar per motius de consciència.
  • Per resistir-se a utilitzar la llengua oficial d´un país.
  • Perquè un familiar seu és un opositor destacat del govern o pel fet de viure en un poble determinat.

  • "Tenim consciència dels grans homes privats de llibertat a causa de les seves idees polítiques. Però tampoc oblidem el pres polític desconegut, aquell de qui desconeixem el seu nom i la seva vida, sol i oblidat a qualsevol presó de qualsevol país i sense poder escoltar el clam internacional de l'Amnistia." Juan Marsé