Principal > Materials > Guia > Documents de les Nacions Unides
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Documents de les Nacions Unides

La realització de moltes de les propostes inclou el treball a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans. En aquesta pàgina hem recollit els enllaços a les versions en HTML i PDF d'aquest document, així com a d'altres documents també utilitzats en alguna activitat (Declaració dels Drets dels Infants, Convenció sobre els Drets dels Infants, Convenció sobre els Drets de la Dona).

Quan l'activitat requereixi que tot l'alumnat en disposi d'un exemplar, les versions en PDF seran les més adequades.

Declaració Universal dels Drets Humans Declaració Universal dels Drets dels Infants Convenció sobre els Drets dels Infants Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona


Més documents de les Nacions Unides, històrics i de diferents procedències: consulta l'apartat documents sobre drets humans.