Principal > Documentació > Documents sobre DH

Convenció sobre els Drets de l'Infant. (resumida)


Nacions Unides, 1989
La base d'aquest resum de la Convenció és una versió elaborada i publicada pel Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat completat, pel que fa a alguns articles que hi faltaven, pel Grup d'Educadors d'Amnistia Internacional de Catalunya.

); );