Principal > Documentació > Documents sobre DH

Declaració Universal dels Drets Humans


Resumida i en llenguatge senzill); );