Principal > Materials > Guia > Propostes específiques per matèries
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Setmana pels drets humans (Propostes específiques per matèries)
Descripció
Proposta de treball, durant una setmana, sobre els drets humans, amb activitats específiques per a cadascuna de les matèries. L'execució òptima requereix la participació de tot l'alumnat i del professorat, mitjançant la implicació de les diferents àrees o departaments del centre.

Edat
ESO (12 a 16 anys)

Material
Les diferents activitats de l'apartat Propostes específiques per matèries.

Objectius
Donar a conèixer els drets humans.
Reflexionar sobre la necessitat de l'existència de normes que regulin la vida social.
Posar en relleu la necessitat de mantenir una actitud activa i responsable davant situacions injustes i violentes.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'argumentació.
Valorar opcions alternatives davant les situacions conflictives; aprendre a adoptar decisions en aquests casos.
Fomentar l'empatia. Promoure models d'ajuda recíproca.
Exercitar els principis de ciutadania democràtica.

Metodologia
Alguns suggeriments per al seu desenvolupament:
- Convocar prèviament una reunió de delegats, exposar el projecte i avaluar els suggeriments que puguin sorgir de cara al seu desenvolupament.
- Ambientació del centre. Per exemple, mitjançant els cartells sobre la Declaració Universal dels Drets Humans il·lustrada amb humor gràfic, editats per Amnistia Internacional.
- Presentació de la "Setmana pels drets humans". De forma conjunta al saló d'actes o mitjançant les tutories.
- Inici de les activitats amb la proposta específica per a tutoria (consultar la relació d'activitats).
- Realització de les altres activitats en les respectives hores de cada matèria.
- Organització d'una jornada o acte final de la "Setmana pels drets humans". Amb aquest motiu es poden organitzar exposicions fotogràfiques (originals d'alumnes i professorat o recopilades), un recital musical, lectures relacionades amb els drets humans...
- També es pot elaborar un manifest que reculli les idees sorgides en les diferents activitats portades a terme durant la setmana, i llegir-lo com a conclusió

Dates suggerides
-Setmanes que incloguin dates o aniversaris rellevants, com el Dia Internacional dels Drets Humans (10 de desembre).
-La finalització d'un trimestre.
-Qualsevol altra setmana adequada segons el calendari del centre.

Notes
Tot i que les activitats s'han pensat per a ser desenvolupades en el marc de la proposta "Setmana pels drets humans", també es poden utilitzar de forma aïllada en alguna de les diferents assignatures.