Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Icones


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Elaboració d'icones representatives dels diferents drets humans.
És una variant de l'activitat Representació escultòrica.

Àrea
Plàstica, Tecnologia, Llengua.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
60 minuts (+60 opcionals)

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en general.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Desenvolupament de la creativitat, representació gràfica de conceptes.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans.

Metodologia
Explicar la importància del grafisme en la societat audiovisual actual, exposant com la utilització d'icones serveix per a la identificació d'espais, activitats o conceptes.
Posar exemples d'icones o símbols utilitzats com a símbols gràfics d'iniciatives o conceptes relacionats amb els drets humans: el colom de la pau, les balances de la justícia, l'espelma d'Amnistia Internacional, etc.
Repartir la Declaració Universal dels Drets Humans; l'alumnat, de forma individual o en grups, ha d'escollir algun dels drets o conceptes recollits en la Declaració (veure les notes de l'annex 1).
A continuació han d'elaborar un projecte d'icona representativa del dret o concepte escollit. El disseny pot ser figuratiu o abstracte.
Una cop elaborat el projecte, l'han d'executar.
Comentar les diferents icones realitzats, i en quina mesura han aconseguit reflectir el dret o concepte que es volia representar. A més de la seva representativitat, valorar també la seva qualitat artística.

Opcionalment:
1-Si es disposen dels recursos informàtics apropiats, l'elaboració de les icones també es pot dur a terme mitjançant ordinadors.
2-Si es vol implicar també l'àrea de tecnologia, la realització material de la icona es pot fer en una segona sessió, elaborant la icona de forma més consistent, sobre una base sòlida, retallant contraplacats o cartrons ondulats, damunt dels quals s'hi hauria encolat o realitzat directament el disseny.

Avaluació
Són conscients del gran valor que tenen les icones i els símbols en general com a elements transmissors d'informació?
Creuen que les icones, a més de transmissores d'informació, poden influir també sobre determinades conductes, actituds o valors?
Les icones i els símbols es poden fer servir amb tot tipus de finalitats. En l'actual societat consumista, majorment amb finalitats comercials. Se'ls ocorre algun exemple en què la seva utilització propagui idees o valors contraris als drets humans?
Si fomenten el consum compulsiu, es pot valorar com una incentivació de conductes contràries als valors de solidaritat continguts en alguns articles de la Declaració Universal?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Es pot fer una segona sessió centrada en la dinàmica del centre. Amb la participació de tot l'alumnat, detectar aquells temes més sensibles i potencialment més conflictius de la vida quotidiana (abusos, falta de disciplina, drogues, racisme, absentisme...).
També es pot fer una selecció "en positiu": promoure la cordialitat, la simpatia, etc.
Escollir un dels temes i organitzar un concurs d'icones. Seleccionar el més reeixit (des del punt de vista de la seva capacitat de comunicació del tema escollit), reproduir-lo i penjar-lo en diferents espais del centre.

Informació complementària
En aquesta activitat ens referim de forma indiferent a icones o símbols, tot i no ser paraules del tot sinònimes. Comparteixen, no obstant això, la característica de representar gràficament conceptes, objectes o funcions: si al professor/a li sembla oportú, pot precisar les diferències de matís entre ambdues paraules (per exemple, referint-se a l'ús original en un context religiós de la paraula "icona", etc.).

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)

Annex 1
Tenir en compte que en alguns casos un article de la Declaració Universal dels Drets Humans reflecteix un concepte, en altres casos diferents articles de la Declaració completen un concepte i, finalment, alguns articles inclouen diferents conceptes.
Utilitzar, si es considera oportú, la classificació dels articles inclosa a l'apartat informatiu sobre la Declaració Universal dels Drets Humans.

Anex 2. Exemples de símbols
Amnistia Internacional
El filat espinós fa referència als "presos de consciència" (terme utilitzat per Amnistia Internacional per a referir-se a les persones empresonades a causa de les seves opinions, religió, raça, sexe o origen social que no han recorregut ni defensat l'ús de la violència). 
L'espelma fa referència al lema adoptat pel fundador de l'Organització, Peter Bennenson: "És millor encendre una espelma que maleir la foscor".
El colom de la pau
El colom amb la branca d'olivera com a símbol de la pau té el seu origen en el relat bíblic del Diluvi Universal. Ha transcendit el seu origen religiós fins a convertir-se en el símbol universal de la pau, acceptat per totes les cultures. 
Molts artistes han realitzat les seves personals versions del motiu, com l'exemple adjunt de Pablo Picasso.