Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Dona i drets humans (proposta transversal)


Descripció
Activitats per dur a terme des de les diferents àrees educatives, al voltant del Dia de la dona (o qualsevol altre dia del curs però amb el propòsit de treballar el tema dels drets de les dones). És una variant de la Setmana pels drets humans, de la qual se'n poden aprofitar idees, adaptant-les en aquest cas a la situació específica dels drets de les dones.

Àrea
Diferents àrees.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
Variable segons les àrees implicades.

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Posar en relleu els diferents àmbits en què els drets de les dones no són prou respectats.

Preparació per part del professorat
Variable segons les àrees implicades.

Material o suport
Variable segons les àrees implicades.

Metodologia
-TUTORIA
Amb una setmana d'antelació s'explica breument el significat i la història del Dia de la dona i es presenten les propostes que es duran a terme en les diferents matèries.
També a l'hora de tutoria es pot passar una pel·lícula que serveixi per introduir un tema concret relacionat amb els drets de les dones. Per exemple Àgora (Alejandro Amenábar, 2009), sobre la vida de la filòsofa del segle IV Hipàtia d'Alexandria, que pot servir per posar en relleu les aportacions que moltes dones han fet a la societat i que sovint no se'ls han reconegut (filosofes, científiques, escriptores, educadores, etc.).
Si no es disposa del temps per passar una pel.lícula sencera, es pot optar per passar i comentar només el fragment d'una pel.lícula, per exemple un fragment de Sufragistes (Sarah Gavron, 2015), sobre les reivindicacions de les sufragistes angleses a principis del segle XX.

-HISTÒRIA
A partir del lema "Dones que han fet història", els/les alumnes han de preparar una exposició sobre dones que han destacat en diferents camps.
Un cop elaborada l'exposició es presentarà en un espai comú del centre, biblioteca, passadís, etc. Les referències sobre cada dona triada s'acompanyaran d'una fotografia (o de la imatge d'una pintura, segons l'època i si existeix) i d'una breu  història personal i professional. També s'acompanyaran d'alguna frase o aforisme pertanyent a elles i relacionat amb els drets humans.
Material de referència: Cartells a tall d'exemple (annex).

-LLENGUA
Tema: "La dona i l'home d'aquí a vint anys".
Es proposa als/les alumnes la creació de textos en els quals imaginin com creuen que seran les dones i els homes del futur. Quines seran les relacions entre elles i ells? Tindran una relació d'igualtat?
Una altra opció és treballar a partir de l'activitat El Memory dels drets humans, posant l'atenció, d'entre els diferents temes que es recullen a la proposta, en el fet que els personatges del joc són majoritàriament homes. A què s'atribueix aquesta desproporció? És una arbitrarietat de les persones que han elaborat el joc?
Si es vol incidir sobre els comportaments masclistes entre joves, es pot fer al comentari del text Augmenten els comportaments masclistes entre els joves (inclou un qüestionari).
Altres textos que es poden comentar: Notícies, articles i textos literaris sobre els drets de les dones.

-MATEMÀTIQUES
Tema: "La dona i el treball". L'objectiu serà treballar les estadístiques. Mitjançant formatgets i diagrames de barres, en grups es prepararà el material per fer una exposició gràfica sobre:
a) La presència de les dones en la universitat, actualment i durant les dues generacions anteriors.
b) Els sous segons els sexes.
c) La presència femenina en els llocs de càrrecs directius.
Per a aquesta àrea es pot fer servir l'activitat Rols professionals - 2.

-SOCIALS
Es pot treballar a partir de l'activitat Buscant feina, incidint en què la dificultat per accedir al món laboral ha sigut un gran impediment de cara a que les dones hagin pogut assolir protagonisme públic dins de la societat.

-MÚSICA
Es pot treballar a partir d'una cançó, per exemple Mujer Florero (Ella Baila Sola, 2001), aprofitant algunes de les pautes que es faciliten per treballar amb les cançons.
Una altra opció és treballar a partir de l'activitat Rapejant, centrant el tema en el grau de  visibilitat de les aportacions fetes a la societat per les dones, les vulneracions dels seus drets, la violència masclista, etc.

-PLÀSTICA
Es pot treballar l'activitat Memes per transformar el món, una proposta amb una part de reflexió i una altra d'incidència social.
Una altra opció és treballar l'activitat Poesia visual, agafant com a tema els drets de les dones (inclou la referència de la mostra de Poesía visual contra la violencia de género, que pot ser útil com a exemple).

-ANGLÈS
Es pot fer el comentari d'un text relacionat amb els drets de les dones. Per exemple d'aquest: The Easiest Possible Way to Increase Female Speakers at Conferences (PDF)

-ÈTICA
Es pot treballar a partir de l'activitat Família i violència o de l'activitat El legislador.

-EDUCACIÓ FÍSICA
Es pot treballar a partir de l'activitat El llançament.

-ALTRES OPCIONS
Les activitats de l'apartat sobre la discriminació i violència contra les dones que no s'han esmentat fins ara poden servir d'alternativa o complement a les activitats ja proposades.
Algunes de les activitats associades a una matèria també poden ser útils de cara a alguna altra matèria (això es pot tenir en compte sobretot quan es proposa més d'una activitat en una matèria).

Avaluació
En conjunt, a Tutoria. Es pot repassar l'eficàcia del treball fet a les diferents àrees, i de forma global el grau d'utilitat de l'activitat de cara a l'augment de consciència en relació als drets de les dones.

Continuïtat o relació amb altres activitats
A banda de les activitats ja esmentades de l'apartat discriminació i violència contra les dones., es pot consultar, a l'apartat de materials classificats per temes, el subapartat Drets de les dones, per si es considera que algun dels recursos pot ser interessant per continuar treballant sobre el tema.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex
 Activitat de l'àrea d'història (a tall d'exemple): Cartells sobre dones que han fet aportacions rellevants a la societat (PDF).