Principal > Materials > Guia > Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Propostes sobre discriminació i violència contra les dones

- L'objectiu d'aquest apartat és oferir diferents activitats, de durada variable, per tal que l'educador/a pugui escollir aquelles que li semblin més adeqades, amb l'objectiu d'aprofundir de forma progressiva en el tema tractat.
- Justificació general de les activitats: la discriminació contra la dona.