Principal > Materials > Guia > Expressió corporal
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització

Recull d'activitats de cara a l'utilització a l'aula del moviment creatiu, l'expressió corporal i la dramatització, amb l'objectiu de facilitar la sensibilització y l'educació en drets humans. Es recomana la consulta prèvia de la fitxa general introductòria per al conjunt d'activitats d'aquest apartat. En alguns casos, s'enllacen (entre parèntesis) activitats corresponents a altres apartats de la Guia.

Jocs de rol (Role playing)
- Taller de bicicletes (15')
- Les dues cadires (30')
- El punt de vista de l'altre (60')
    (És hora de fugir) (60')
    (Un pas endavant) (60')

Dramatització creativa
- Entrevista a un dictador (2x60')

Simulacres
- El litigi (60')
- Simulació d'un judici (3x60')
    (Monòlegs: maltractador i maltractada) (2x60')

Dansa i coreografies
- Cançons, textos i coreografies (2x60')

Mim
    (El cos i els drets humans) (60')

Teatre Formal
- El Loco; el teatre i la dignitat de les persones (4x60')