Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Monòlegs: maltractador i maltractada


Descripció
Redacció i representació de monòlegs posant-se en el lloc d'un maltractador i d'una dona maltractada.

Àrea
Tutoria, Filosofia, Teatre.

Edat
A partir de 16 anys.

Durada
60 + 60 minuts.

Dret relacionat
Article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels inhumans o degradants."
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Prendre consciència de la gravetat de la violència contra les dones.
Ser capaç de posar-se en la pell d'un altre; fomentar la capacitat creativa i reflexiva de l'alumnat.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
1 (60 minuts)
Dividir el grup per parelles.
Un dels membres de la parella ha de posar-se en el lloc d'un maltractador, l'altre en el d'una dona maltractada.
Cadascú ha d'escriure dos breus monòlegs: en un han d'expressar el que creuen que senten i pensen els seus personatges, en l'altre el que senten i pensen ells/es del personatge.

2 (60 minuts)
Representació dels monòlegs. Cada parella disposa de 5 minuts.

Avaluació
Analitzar els textos elaborats i la capacitat de representació.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Informació complementària
Canviant el tema, es pot plantejar l'activitat en relació amb altres vulneracions de drets humans. Per exemple:
-torturador / torturat
-jutge o botxí / condemnat a mort
-explotador laboral infantil / menor
-pederasta / menor
-persona opulenta / famèlica
-etc.