Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització
Entrevista a un dictador


Informació general sobre les propostes d'aquest apartat sobre expressió corporal i la dramatització
Descripció
Representació d’una entrevista a un dictador amb l'objectiu d'entendre els arguments que es poden fer servir per justificar les violacions dels drets humans en alguns casos.