Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització
Taller de bicicletes


Informació general sobre les propostes d'aquest apartat sobre expressió corporal i la dramatització
Descripció
Joc de rol orientat a posar de manifest els prejudicis i els estereotips que molts cops es tenen en relació a les dones.