Principal > Materials > Guia > Contingut i estructura de la Guia
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Contingut i estructura de la Guia
Tenint en compte el caràcter experimental d'aquesta Guia (i pensant en les diferents necessitats o possibilitats del professorat i els centres), presentem de moment quatre blocs diferenciats de propostes. Tot i aquest plantejament, creiem que la Guia permet també altres utilitzacions, combinant o adaptant el material presentat segons les necessitats o possibilitats de la persona responsable de l'activitat.

Cada proposta es presenta en la seva fitxa corresponent. Quan és necessari, la informació de la fitxa es complementa amb annexos (textos o altres recursos).

Si voleu ampliar les activitats, a més dels suggeriments específics continguts a cada fitxa, a la pàgina principal de la Guia hi ha enllaços a altres recursos. Hem prioritzat les referències a materials disponibles a Internet i que alhora no tinguin limitacions de drets.