Principal > Materials > Guia > Casos reals
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Propostes basades en casos reals
Les propostes d'aquest apartat, basades en casos reals, formen part de la carpeta Quatre propostes didàctiques, a la que remeten els respectius enllaços.

Són propostes que es poden englobar en el que actualment se'n diu "aprenentatge servei" (APS), un tipus de propostes educatives que combinen l'adquisició de coneixements amb l'actuació sobre necessitats reals de l'entorn, amb l'objectiu de millorar-lo (en les propostes adjuntes, casos de vulneració de drets de menors o de persones empresonades injustament).

Més informació sobre l'Aprenentatge Servei