Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Treball amb casos reals i "aprenentatge servei"
Les propostes d'aquest apartat basades en casos reals, responen a allò que actualment se'n diu "aprenentatge servei" (APS).

L'APS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei en un sol projecte: uneix l'adquisició de coneixements amb l'acció sobre necessitats reals de l'entorn, amb l'objectiu de millorar-lo.

Gràcies al treball basat en situacions reals, amb les que l'alumnat pot sentir-hi empatia i alhora veure que contribueix a millorar-les, l'APS facilita tant el procés d'adquisició de coneixements com la formació en valors.

La seva aplicació es pot plantejar des de qualsevol matèria. I els aspectes socials sobre els quals incidir són tots aquells susceptibles de ser objecte d'alguna actuació per millorar-los.

Un exemple d'APS és la implicació de l'alumnat en les trameses de cartes que promou Amnistia Internacional amb l'objectiu de resoldre algun cas de violació de drets humans.

Les propostes d'aquest apartat de la Guia d'Educació són d'aquestes característiques: a través de diferents matèries (Llengua, Plàstica, Anglès, Ètica, Tutoria, Socials...), s'organitza l'elaboració i la tramesa de cartes dirigides a les autoritats d'un país perquè esmenin una situació de violació de drets humans. O s'escriu directament a les persones injustament empresonades per recordar-los que no han estat oblidades, alertant de passada els carcellers, que així prenen consciència que la seva activitat repressora és coneguda i desaprovada.

La llarga experiència d'Amnistia Internacional desenvolupant aquestes activitats permet afirmar que els resultats no són només satisfactoris, sinó extraordinaris en aquells casos en els quals l'activitat es realitza amb una alta implicació per part del professorat.