Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 13. Dret a la lliure circulació i a l'emigració


Profesor Lazhar
(Monsieur Lazhar)
Fitxa en format PDF: de moment no disponible


Any: 2011
Durada: 95'
Direcció: Philippe Falardeau.
País: Canadà.
Edat: A partir de 7 anys.
Argument: A Montreal, una professora de Primària es suïcida a la seva aula. Davant de la necessitat d'un substitut i a falta d'altres candidats, Bachir Lazhar, un immigrant algerià en situació il.legal, aconsegueix la feina, i es fa càrrec d'una classe amb nens molt traumatitzats per l'experiència. El seu carisma i manera especial d'ensenyar es demostren efectius, i aconsegueix tirar endavant el curs.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 1, 2, 7, 9, 14, 23, 26.
Temes: Dret d'asil, drets laborals, gestió de les emocions a l'ensenyament, tabú social entorn del suïcidi.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Reflexionar sobre les causes i les conseqüències dels fluxos migratoris, posant especial atenció en el tema dels refugiats polítics.
 • Davant d'un cas tan greu com el de la pel.lícula, el suïcidi de la professora, què s'ha de fer? Intentar minimitzar-lo o enfrontar-lo i parlar-ne obertament?
 • En el procés educatiu, quina importància té la gestió de les emocions? Què es prioritza, avui a les escoles, aquesta gestió o l'adquisició de coneixements?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte: Algunes de les preguntes anteriors estan adaptades de la fitxa (del tot recomanable) de 'Cine y educación':
  cineyeducacion.com/img/guiadidactica-profesor_lazhar.pdf (2021)

  Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 13, Dret a la lliure circulació i a l'emigració

  Pel.lícules sobre refugiats i persones migrants
  Pel.lícules sobre el dret a l'educació

  .

  vuelve al inicio