Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 25. Dret a un nivell de vida digne


Habana Blues
Fitxa en format PDF: 25-habana-blues-CAT.pdf


Any: 2005
Durada: 115'
Direcció: Benito Zambrano.
País: Espanya, Cuba i França.
Edat: A partir de 13 anys.
Argument: A dos joves músics cubans se'ls planteja l'oportunitat de promocionar-se fora de Cuba gràcies a una empresa nord-americana de gravació, però una de las condicions es que han de manifestar desaprovació amb el règim cubà, una cosa que especialment un dels dos considera una traïció i no està disposat a acceptar.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 13, 19, 22, 23, 27
Temes: Llibertat de circulació i d'expressió, manca de recursos econòmics, dret a la cultura.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • ¿Hi ha algun llindar objectiu pel que fa als recursos materials necessaris per a dur una vida digna? ¿Quin seria aquest llindar?
 • Es pot demanar asil per motius polítics, religiosos... S'hauria de poder demanar també per motius econòmics, quan la pròpia vida corre perill a causa de la falta de recursos fonamentals?
 • Quins altres països, com a punts de partida o d'arribada, estan implicats en rutes marítimes clandestines de persones migrants per motius econòmics?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • Caridad, cansada de les estretors en les que viuen ella i els seus fills, decideix marxar a Miami, on creu que la vida li serà més fàcil. Si normalment els països que posen dificultats a les migracions són els països receptors, per què en el cas de Cuba també es dificulta la sortida de la gent? A quins altres països es posen dificultats als propis ciutadans per a sortir del país? Per quins motius?
 • Ruy i Tito volen viure de la música, cosa que implica sortir de Cuba per tal de promocionar-se. El segon està disposat a acceptar les condicions que li imposen els promotors (criticar el règim cubà), mentre que el primer s'hi nega. La falta de llibertats i les estretors materials poden justificar que la gent renunciï a alguns dels seus principis?
 • Ruy, Tito i Caridad tenen diferents motius per voler sortir de Cuba. Els d'ells són fonamentalment professionals, els d'ella materials, afectius i familiars. Són igual de legítims? Amb quins es pot sentir més afinitat?
 • Caridad, a més d'intentar aportar ingressos,  assumeix pràcticament sola les feines domèstiques i l'atenció dels fills, amb la qual cosa la precarietat econòmica encara se li fa més feixuga. Com és que a gairebé totes les cultures en les que les dones s'han integrat al món laboral passa el mateix?
 • Tot i ser professora universitària, a la Habana Caridad intenta vendre artesanies. A ella li passa això al seu propi país, però és molt habitual que les persones migrants amb estudis, en el país de destí sovint hagin d'acceptar feines molt per sota de les seves qualificacions professionals. Quina és l'explicació de que passi això?
 • La pel.lícula reflecteix la sensació de ruptura, de pas irreversible, que acompanya la decisió de migrar, barrejat tot amb un sentiment de tristesa. Què caldria fer perquè tots els grans moviments migratoris per motius econòmics que es produeixen al món es poguessin frenar i les persones no es veiessin obligades a abandonar els seus propis llocs de residència?
 • La música és molt important a la pel.lícula, de fet gairebé és un musical: els protagonistes s'hi dediquen, en la seva vida diària és fàcil que sorgeixi espontàniament... Valorar aquest aspecte de la societat cubana. A quines altres societats o cultures la música és tan omnipresent?
 • A la pel.lícula, a més de la situació precària dels protagonistes, surten molts detalls d'una economia empobrida, com els cotxes vells, les cases i els carrers mal conservats... És incompatible una vida digna amb aquests detalls? O no té res a veure, i es pot viure d'una manera frugal, sense tant consumisme com a les societats benestants, i alhora ser feliç?
 • Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 25, dret a un nivell de vida digne

  Fitxa didàctica d'Edualter

  Més pel.lícules sobre el dret a un nivell de vida digne

  .

  vuelve al inicio