Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 25. Dret a un nivell de vida digne


Cerca de tu casa
Fitxa en format PDF: de moment no disponible


Any: 2016
Durada: 93'
Direcció: Eduard Cortés.
País: Espanya.
Edat: Totes les edats.
Argument: Situada en la crisi econòmica del 2007 a Espanya. Un matrimoni jove amb una filla de deu anys són desnonats del pis on vivien a causa de no poder pagar la hipoteca. Llavors van a viure al pis dels pares d'ella, però com que aquell pis havia servit per avalar la compra del de la filla, també hi ha el perill que el banc se'l quedi.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 17, 22, 23
Temes: Dret a l'habitatge, desnonaments, dret al treball, pobresa, abusos bancaris.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Els desnonaments de la pel.lícula es fan seguint escrupolosament la llei. Una llei és justa perquè és una llei, o per ser justa cal que tracti "de forma justa" el conflicte que regula?
 • Hi ha algun referent objectiu que pugui servir per establir el que és just quan hi ha discrepàncies sobre un tema? I en el cas concret del dret a l'habitatge?
 • El missatge final de la pel.lícula és que la unió fa la força. Per què sovint a les persones que pateixen abusos els costa tant arribar a aquesta conclusió i organitzar-se?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • La Declaració Universal parla del dret a una vida digna, un dels requisits de la qual és poder disposar d'un habitatge. És fàcil posar-se d'acord sobre què és una vida digna? I sobre què és un habitatge digne?
 • Una idea latent al llarg de tota la pel.lícula és que cada unitat familiar ha de tenir el seu propi habitatge, per tal que no hi hagi conflictes familiars. En cap moment es plateja que pugui ser una solució, no d'emergència sinó a llarg termini, la convivència entre avis, fills i néts. Com es pot interpretar aquesta exposició?
 • Cada vegada hi ha més habitatges unifamiliars, fins i tot hi ha parelles que mantenen dos pisos, un per a cadascú. Quina és l'explicació?
 • És el mateix dir que un dret ha de ser garantit que dir que no ha de ser impedit? Quina és la diferència (si n'hi ha)?
 • Si hi ha diferències, en quina categoria entra el dret a l'habitatge?
 • Si el dret a l'habitatge ha de ser garantit, qui l'ha de garantir? Com? Facilitant un habitatge per a tothom qui no en tingui?
 • També si no hi ha cap implicació personal per tal d'aconseguir-lo? Hi ha persones que esperen "que la societat" els ho solucioni tot? En cas afirmatiu, com s'han de gestionar aquestes situacions?
 • A la pel.lícula es parla sovint de culpes, quina diferència hi ha entre culpa i responsabilitat? És encertat l'ús de la paraula "culpa" que fan diferents protagonistes de la pel.lícula?
 • El gestor del banc que amb la seva feina contribueix a l'execució del desnonament, els policies que duen a terme els desnonaments, i tots els altres implicats, no tenen cap responsabilitat en relació a les conseqüències de la seva part de protagonisme en l'engranatge que finalitza amb els desnonaments?
 • En algun moment es fa referència als veritables culpables o responsables dels problemes provocats pels desnonaments, però no s'identifiquen. És normal, aquest silenci? O és una manera de desresponsabilitzar els responsables identificables?
 • La protagonista es refereix a "la relació de confiança" que considerava que tenia amb el gestor del banc. És suficient explicació que els riscos s'esmentin en lletra menuda a peu de pàgina o en llargs annexos també de lletra menuda? A banda de a les entitats bancàries, s'hauria també de poder denunciar cada un d'aquests gestors quan no informen de manera clara?
 • Quina qualificació moral es pot fer de la persona que promet ajudar les persones en risc de desallotjament i després les estafa? Aquestes coses passen?
 • Sobre les lleis justes: és justa una llei que impedeixi que les persones que al seu país es moren de fam no puguin anar a un altre país on puguin menjar? Les persones tenen dret a violar les lleis dels països, emparant-se en els principis de la Declaració Universal?
 • T'ha agradat la pel.lícula? Si hi veus pegues, quines són?
 • Una regular o mala pel.lícula però amb un bon tema pot ser útil per sensibilitzar sobre aquest tema?
 • Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 25, dret a un nivell de vida digne

  Més pel.lícules sobre el dret a l'habitatge

  .

  vuelve al inicio