Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Medicament contra l'assetjament escolar


Descripció
Redacció del prospecte d'un medicament contra l'assetjament escolar.

Àrea
Llengua, Tutoria.

Edat
Segon cicle d'ESO i Batxillerat (a partir de 14 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Dret a no patir maltractaments (article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conscienciar l'alumnat sobre la gravetat de l'assetjament escolar.
Sensibilitzar sobre la necessitat de no acceptar la inhibició i el silenci davant de casos d'assetjament escolar.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
Individualment, cada alumne/a s'ha d'inventar els diferents apartats del prospecte d'un medicament indicat per a combatre l'assetjament o ciberassetjament escolar. El prospecte ha d'incloure els següents apartats:

-Segona part, opcional:
Es comenta amb tot el grup les idees que han sorgit.
Es reflexiona col·lectivament sobre la possibilitat que alguna de les idees pugui ser incorporada en la vida diària.
-Altres possibles plantejaments de l'activitat:
Si es considera preferible, es pot plantejar l'activitat centrada en altres temes: medicament contra l'homofòbia, la xenofòbia, el racisme, a favor de la convivència, etc.

Avaluació
Quin ha estat el grau d'implicació de l'alumnat?
Ha variat la seva idea prèvia sobre el que és o no és assetjament escolar?
Han tret alguna conclusió sobre eventuals canvis necessaris, personals i grupals, en relació amb possibles casos d'assetjament al centre?

Continuïtat o relació amb altres activitats
-Comentaris de textos: Maltratador (Carlos Zanón); Alguien me está molestando: el 'bullying' (Annie de Acevedo, Mimi González).
-Altres propostes de la Guia sobre assetjament escolar: L'assetjament (no) és un conflicte; De part de qui estic?; És un lloc segur, la meva escola?

Elaboració del material
Adaptació del Grup d'Educació en Drets Humans a partir de la proposta 'Medicamento para la autoestima', inclosa a 'Practicando la escritura terapéutica, 79 ejercicios', de Reyes Adorna (Desclée De Brouwer, 2013), que a la vegada cita com a referència '200 tareas en terapia breve', de Mark Beyebach y Marga Herrero.