Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > videojocs > comunicat
 Videojocs i violació dels drets humans
4 de gener de 2002. Comunicat de premsa
Els menors segueixen indefensos davant el contingut dels videojocs
Són necessàries mesures efectives en la publicitat i venda dels videojocs que protegeixin els menors de continguts que menyspreen els drets humans
Amnistia Internacional, que va denunciar l'any passat la difusió de videojocs que fomentaven la tortura en menors d'edat, ha realitzat un seguiment de la posta en pràctica del Codi d'Autoregulació de què s'han dotat les companyies fabricants respecte a l'etiquetat i la publicitat del software d'entreteniment.

Davant la detecció d'importants deficiències, Amnistia Internacional ha adreçat una carta a l'Associació Espanyola de Distribuïdors i Editors de Software d'entreteniment (ADESE) en la qual s'exposa les preocupacions de l'organització respecte a l'aplicació d'aquest codi i proposa modificacions per a millorar la seva eficàcia.

A través d'aquest codi, ADESE es comprometia que en tots els videojocs figuraran etiquetes amb l'edat recomanada per al seu ús. Tanmateix, malgrat que s'han produït avenços en l'etiquetat, Amnistia Internacional ha detectat que prop d'un 25% dels videojocs de tota la mostra de l'estudi realitzat, no presenta cap recomanació d'edats en el seu etiquetat, només el 15% dels anuncis de videojocs mostra l'etiquetat d'ADESE i a les sales d'exposició de venda, lloguer i joc, no se separen les zones de menors de les d'adults.

A més, existeixen en el mercat videojocs sense etiquetar d'empreses adherides al codi i en ocasions, el mateix videojoc mostra o no l'etiqueta depenent dels comerços en els que es venen. Juntament amb això, en alguns videojocs coincideixen dues etiquetes, la d'ADESE i la d'European Leisure Software Publishers Associatiu (ELSPA), que indiquen diferents edats recomanades.

Amnistia Internacional, que ha mantingut diverses reunions amb ADESE i reconeix la seva disposició al diàleg i la col·laboració, considera que es podrien esmenar aquestes irregularitats fàcilment si el codi d'autoregulació fos d'obligat compliment en comptes de voluntari. Amnistia Internacional considera que és un senyal negatiu de l'eficàcia d'aquest codi el fet que el seu Comitè de Seguiment s'hagi reunit una sola vegada durant l'any 2001. Per últim, Amnistia Internacional proposa que la determinació de l'edat adequada per a cada videojoc sigui realitzada per un equip tècnic independent de pedagogs i psicòlegs especialitzats en infància.