La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Mocs de vidre
Joan Brossa
. El cigne i l'oc, 1964 (Antologia de poemes de revolta, 1943-1978. Edicions 62, 1979)
Sí senyor,
aquí el muntatge de la justícia reserva per a jurisdiccions especials
el que arreu del món és competència
de la jurisdicció ordinària.

Digueu:
¿Com poden tenir independència
de criteri si la superioritat depèn
dels galons?

Vet aquí la nit que baixa de les muntanyes.