Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 16. Dret al matrimoni


Oriente es Oriente
(East is East)
Fitxa en format PDF: 16-oriente-es-oriente-CAT.pdf


Any: 1999
Durada: 97'
Direcció: Damien O'Donnell.
País: Regne Unit.
Edat: A partir de 13 anys.
Argument: Un pare d'origen pakistanès molt tradicionalista veu com els seus fills volen seguir camins diferents del seu. Els seus sis fills i una filla no volen que els seus matrimonis siguin concertats; volen viure una vida conforme als costums del país on han nascut, el Regne Unit.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 1, 2, 18
Temes: Matrimonis concertats, immigració, maltractaments.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Tots els tipus de matrimonis, de les diferents cultures, són igual de respectuosos amb els drets de les dones?
 • Per què als països occidentals les dones han aconseguit una llibertat que no tenen les dones d'altres països i cultures?
 • Quina és la reacció de la dona de George Khan i dels fills davant dels maltractaments? Com s'ha de reaccionar davant d'una situació com aquesta?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • Quins són els costums que surten a la pel.lícula que no són compatibles amb els diferents principis de la Declaració Universal?
 • Tots tenim prejudicis? Com es poden minimitzar els seus efectes? És més fàcil que desapareguin quan realment coneixem directament les persones i els costums del grup social respecte el qual tenim els prejudicis?
 • El respecte als altres implica que també s'han de respectar totes les seves tradicions? Totes les tradicions són bones? Durant l'adaptació de les persones migrants a una nova cultura aquestes poden perdre algunes de les seves tradicions. Pot ser que perdin tant tradicions bones com dolentes? És positiu, mirar d'arraconar les dolentes i potenciar les bones, o s'hauria d'intentar conservar-les totes, per tal que no s'empobreixi el patrimoni tradicional d'aquestes persones o grups?
 • La societat d'acollida també es pot enriquir adoptant alguna de les tradicions o costums de les persones immigrants? Quins costums de quins grups d'immigrants amb els que convivim els podríem considerar d'aquest tipus?
 • De quines maneres es defensen opinions, tradicions i religions a la pel·lícula? Quina és la més adient?
 • La dona de George estima el seu marit i el vol fer feliç, però també vol que els seus fills en siguin. Aquesta situació li comporta molts problemes i angoixes. ¿És possible que dues persones de diferents tradicions culturals, amb concepcions molt diferents sobre alguns aspectes vitals de la forma de viure, puguin formar una família harmoniosa? Quines possibilitats tenen de reeixir, aquest tipus de parelles?
 • Es pot dir el mateix de les amistats, o al no haver-hi lligams i interessos tan intensos com en els matrimonis, és més fàcil poder establir i mantenir bones amistats entre persones de diferents religions o cultures?
 • Cadascú entén per estimar coses diferents. Si estimar implica estar atent a la forma de ser i els anhels de la persona estimada (Susanna Tamaro diu que "l'amor és atenció"), es pot dir que George estima la seva dona i els seus fills? L'estimació de George envers la seva família també té aspectes positius? Quins?
 • ¿Per què els fills dels immigrants que viuen als països europeus prefereixen els costums de la societat d'acollida que els de les seves famílies? En el cas que una família europea anés a viure a una societat tradicional com la pakistanesa, com reaccionarien y s'adaptarien els seus fills? La seva adaptació seria més fàcil o més difícil, que la dels fills dels immigrants que venen a viure a Europa?
 • Com es pot valorar el costum, estès per moltes cultures, dels matrimonis concertats? És coherent amb l'existència de societats fundades més en els deures que en els drets?
 • La pel.lícula combina dosis força equilibrades de comèdia i de drama: és una bona fórmula per a apropar temes tan complexos com les dificultats que sorgeixen durant els processos d'integració dels immigrants?
 • La pel.lícula hauria de fer una condemna més explícita d'alguns costums, o ja ho fa prou?
 • Quin és el fill que cau més simpàtic? I el més antipàtic? Per què?
 • Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 16, dret al matrimoni

  Fitxes didàctiques de "Cine y salud, Gobierno de Aragón": quaderns per al professorat i l'alumnat.

  .

  vuelve al inicio