Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 25. Dret a un nivell de vida digne


Los santos inocentes
Fitxa en format PDF: 25-santos-inocentes-CAT.pdf


Any: 1984
Durada: 107'
Direcció: Mario Camus.
País: Espanya.
Edat: A partir de 13 anys.
Argument: Basada en la novel.la homònima de Miguel Delibes. Durant els anys seixanta del segle passat, en un cortijo d'Extremadura els treballadors són tractats sense cap consideració, al mateix temps que ells mantenen una actitud servil cap als propietaris.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 1, 2, 3, 4, 17, 22, 24, 26, 27
Temes: Dignitat, sotmetiment, pobresa, discapacitats, educació, dret a la propietat.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Per què Paco i Régula no es qüestionen la seva condició servil i l'explotació a la que són sotmesos?
 • El poder i l'autoritat de la família de la marquesa sobre els servents del cortijo es pot considerar com una forma d'esclavitud?
 • Existeixen en l'actualitat cortijos amb aquestes condicions de servitud? En altres països existeixen en l'actualitat condicions de servitud semblants? I pitjors?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • El Quirce i la Nieves no estan disposats a seguir la vida dels seus pares. Què és el que fa que puguin pensar de forma diferent?
 • Quants articles de la Declaració no els són respectats als membres de la família de Paco i Régula?
 • Valorar la figura de Pedro, "el Périto", servil davant els propietaris i autoritari i tirànic amb els seus subordinats.
 • El metge hauria de denunciar l'Iván com a responsable del segon incident de Paco? Per què no ho fa?
 • "Tots naixem lliures i iguals en dignitat i drets" (article 1 de la Declaració Universal). Què és la dignitat? A nosaltres mateixos ens podem tractar indignament? Es tracta l'Iván amb dignitat quan es comporta de la forma que ho fa amb els seus subordinats? I Paco, es tracta amb dignitat quan assumeix el tracte que rep de l'Iván?
 • Tenint en compte l'entorn en el qual viu i la seva discapacitat, es pot considerar que l'Azarías és una persona lliure?
 • La vida al costat de l'Azarías, a causa de les seves particularitats i sobretot dels seus hàbits poc higiènics, no és fàcil. Quin és la millor opció per a persones com l'Azarías? Mantenir-los -amb les ajudes necessàries- en el seu entorn o recloure-les en institucions? I en el cas de Rosarito, la Niña Chica?
 • La pel·lícula és de l'any 1984. Durant la dictadura de Franco, s'hauria pogut rodar una pel·lícula d'aquest tipus? Es pot establir alguna relació entre la seva estrena i l'arribada al poder per primera vegada del Partit Socialista el 1982?
 • La pel·lícula passa en un cortijo, durant els anys seixanta del segle passat. Quines diferències socials existeixen entre una organització rural basada en latifundis i una altra més fragmentada, amb la propietat més repartida?
 • Durant la Guerra Civil espanyola l'anarquisme va tenir una especial rellevància a la Catalunya industrial i els latifundis andalusos. Quins punts en comú existien entre ambdós territoris? Quin era el model social que reivindicaven els anarquistes?
 • Comentar la frase "la terra per a qui la treballa".
 • Durant el segle passat, algun familiar propi  va migrar del camp a la ciutat? Per quins motius? Quines dificultats es va trobar a l'iniciar l'aventura urbana?
 • En els entorns urbans també es produeixen relacions de servitud i explotació? Quines persones són en l'actualitat les principals víctimes d'aquestes situacions?
 • Llegir la novel·la de Miguel Delibes i comparar-la amb la pel·lícula. Comentar el peculiar estil literari de la novel.la.
 • Formar grups de quatre o cinc alumnes. Cada grup ha d'analitzar les condicions de vida dels camperols de la pel.lícula referides a l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials. Finalment, posar en comú les conclusions.
 • Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 25, dret a un nivell de vida digne

  Fitxa didàctica de Cinehistoria (en castellà)

  Més pel.lícules sobre el dret a un nivell de vida digne

  .

  vuelve al inicio