Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 6. Reconeixement de les persones com a subjectes de drets


El Show de Truman
(The Truman Show)
Fitxa en format PDF: 06-show-de-truman-CAT.pdf


Any: 1998
Durada: 102'
Direcció: Peter Weir.
País: EUA.
Edat: Totes les edats.
Argument: El protagonista de la pel·lícula, Truman Burbank, és l'estrella del reality show televisiu "El Show de Truman", però ell ho ignora, és l'única persona que no sap que viu dins d'una realitat artificial creada exclusivament per a l'entreteniment dels televidents.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 1, 12, 30
Temes: Dret a la vida privada, a la llibertat personal, la manipulació dels mitjans de comunicació.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Es poden reivindicar els propis drets, sense saber que se'n tenen?
 • Hi ha gent que, vivint amb un grau restringit de llibertat, prefereix no fer-se massa  preguntes per tal de "no complicar-se la vida"?
 • És un delicte fomentar la ignorància, per tal que la gent no pugui reivindicar el que li correspon? (ja sigui en el cas dels pares envers els fills, del professorat envers l'alumnat, dels polítics envers els electors, dels comerciants envers els consumidors, etc.)
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • Truman és utilitzat com una mercaderia televisiva. Relacionar el comportament dels responsables del programa amb aquesta frase del filòsof Kant: "Obra de manera que et relacionis amb la humanitat, tant en la teva persona com en la de qualsevol altre persona, sempre com un fi, i mai només com un mitjà".
 • Què se'n pot dir, de tots els actors que han acceptat participar en el muntatge televisiu? I dels espectadors, que amb els seus índexs d'audiència han contribuït a perpetuar la situació de Truman?
 • Hi ha programes de televisió que tenen punts en comú  amb  la pel.lícula? Valorar-ne tant el contingut com el tipus  d'interès i l'atracció que desperten en els espectadors. Per què són comercialment rendibles aquest tipus de programes?
 • ¿Es podria dir que la utilització de la televisió amb la finalitat d'entretenir l'audiència i fomentar en ella una actitud acrítica és una forma de rebaixar la seva dignitat i també, d'alguna manera, la seva personalitat jurídica? (en la mesura que esdevé més manipulable, més poc crítica i menys capaç de defensar-se).
 • Hi ha gent que prefereix la comoditat  d'una vida subordinada però amb totes les necessitats cobertes que la llibertat i la incertesa. La pel.lícula hauria pogut acabar d'una altra manera, amb en Truman incapaç de traspassar la porta de la llibertat? Una de les diferents característiques dels drets humans és que són irrenunciables: la llibertat s'ha d'exercir a la força?
 • Valorar el fet que el nen que és escollit per a ser el protagonista del programa és un nen no desitjat i que és donat en adopció.
 • Buscar paral.lelismes entre l'actitud del director del programa i alguns personatges de la vida real, actuals o històrics.
 • Relacionar l'escena en la que, quan es lleva, Truman es mira al mirall, des del darrera del qual és observat, amb les escenes de les telepantalles que es descriuen a la novel.la 1984, de George Orwell (o a la versió homònima cinematogràfica de Michael Radford).
 • Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 6, Reconeixement de les persones com a subjectes de drets

  Informació complementària:
  Informació sobre el reconeixement de la personalitat jurídica.

  Fitxa didàctica de Cinescola
  Fitxa didàctica de Marta Sallent (en castellà)
  Fitxa didàctica d'Aula de cine (en castellà)

  Pel.lícules sobre el dret a la intimitat i les persones com a subjectes de drets

  .

  vuelve al inicio