Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Edats
Ftxes de pel.lícules: notes sobre les edats

Apartats relacionats: fitxes sobre la DUDH, fitxes sobre fragments, classificació temàtica de pel.lícules
La indicació sobre les edats incloses a les fitxes és només orientativa: el/la responsable de l'activitat és sempre qui ha de decidir si una pel.licula és adequada, en funció dels seus criteris, de les característiques del grup amb què treballi i dels objectius perseguits. Per tant, sempre és imprescindible haver vist la pel.lícula abans de la seva utilització (en el cas de les fitxes de fragments, les edats indicades corresponen a la pel.lícula sencera).

En la majoria dels casos la informació sobre l'edat mínima recomanada per a cada pel.lícula està treta de les qualificacions de la "Dirección General de Espectáculos" espanyola (no adjuntem l'enllaç perquè de forma incomprensible el van canviant de tant en tant). O de la Internet Movie Database (IMDB): www.imdb.com

Cal tenir en compte que aquestes qualificacions de vegades són molt arbitràries, i que a més poden estar molt desfasades. Per exemple, perquè el moment polític en què es va avaluar la pel.lícula era molt diferent, com en el cas de 'El verdugo', de 1963, estrenada a España en plena dictadura franquista, i que avui fa riure que encara estigui qualificada per la DGE per a més grans de 18 anys. O per altres motius, com l'evolució social i els canvis de costums, sobretot en l'àmbit de les relacions sexuals: pel.lícules que en el seu moment escandalitzaven per les escenes sexuals, qualificades per a més grans de 18 anys, contrasten amb pel.lícules actuals amb escenes molt més explícites i amb qualificacions menys restrictives.

A banda del pas del temps, l'altre aspecte a considerar és que una mateixa pel.lícula, segons els països, pot tenir una qualificació molt diferent. En aquest sentit, consultar l'apartat dels "certificats" de la IMDB és molt il.lustratiu. Per exemple, la pel.lícula 'La lista de Schindler' a Xile i França està qualificada per a totes les edats, a Austràlia i Alemanya per a més grans de 12 anys, a Espanya i Argentina de 13, al Brasil, Finlàndia i Corea de 14, a Dinamarca i Suïssa de 15, a Islàndia de 16, als Estats Units de 17, a Malàisia i Singapur de 18. (1)

Per tant, tornem al principi: en definitiva "és el responsable de l'activitat qui ha de decidir si una pel.licula és adequada o no". Si la informació que es facilita en aquestes pàgines li és d'utilitat, millor, però la decisió, insistim, és estrictament responsabilitat seva.

--
(1) Dades de la IMDB consultades el 2015. Per aclarir la correspondència en anys d'aquestes dades (en alguns casos no és obvia) ens hem guiat per les taules de la wikipedia, "Clasificación por edades (cine)":
es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_%28cine%29 (2015)


Inici