Principal > Recursos > CINE > Fitxes de pel.lícules > Fitxa

El cine i la Declaració Universal dels Drets Humans
Article 11. Dret a la presumpció d'innocència


12 hombres sin piedad
(12 Angry Men)
Fitxa en format PDF: 11-doce-hombres-sin-piedad-CAT.pdf


Any: 1957
Durada: 96'
Direcció: Sidney Lumet.
País: EUA.
Edat: Totes les edats.
Argument: Un jurat ha de decidir si declara culpable un jove acusat d'assassinar el seu pare. Després d'una primera votació, només un membre del jurat pensa que és innocent. Les deliberacions posteriors dels dotze homes ens mostren un reflex de la societat que ha de condemnar a mort o absoldre el jove.

Suggeriments didàctics

Altres articles de la Declaració que es poden treballar: 1, 2, 10, 11, 29.
Temes: Judicis justs, jurat popular, pena de mort, racisme.
Elements de debat per a iniciar un cinefòrum:

 • Què hagués passat si el jurat número 8 no hagués plantejat els seus dubtes?
 • Influeix la condició social del jove acusat en les valoracions del jurat?
 • La decisió final del jurat és justa? Se li poden plantejar objeccions?
 • Altres reflexions que es poden tenir en compte:
 • El jurat número 8 justifica el seu vot dient que no està segur que l'acusat sigui culpable. Què és el dubte raonable? Què significa l'expressió "in dubio pro reo" ?
 • Relatar un cas personal proper en el qual s'hagi considerat culpable algú que després s'ha demostrat que era innocent.
 • Al llarg de la història s'han produït molts casos d'innocents declarats culpables. Buscar informació sobre la Inquisició espanyola i els seus mètodes.
 • Existeix la institució del jurat popular en el teu país? Buscar informació sobre la seva organització i funcions.
 • Un membre del jurat canvia d'opinió en dues ocasions. Per què? Què opines d'aquest canvi de criteri?
 • El jurat número 3 és l'últim en canviar el seu vot, quan tots estan convençuts que l'acusat és innocent. Per què segueix pensant que és culpable? Té algun motiu de tipus personal?
 • El jurat número 7 té entrades per a un partit de beisbol i canvia el seu vot per acabar abans i poder assistir-hi. Com qualificaries aquesta actitud?
 • L'acusat tenia un advocat d'ofici. Buscar informació sobre el torn d'ofici i les seves obligacions. Podia permetre's el noi pagar-se un advocat?
 • El jurat número 10 diu que està perdent diners per culpa del judici i que l'acusat és un delinqüent i per això és culpable. Poden els prejudicis socials anul.lar la capacitat de raonar?
 • Nikita Mikhalkov va dirigir una nova versió d'aquesta pel·lícula ("12") en què un jove txetxè és acusat de matar al seu padrastre rus. Si s'ha vist la pel·lícula de Nikita Mikhalkov o es coneix l'argument, comparar el que passa en les dues pel·lícules.
 • El 1997, el Centre d'Informació sobre la Pena de Mort va publicar un estudi afirmant que les anàlisis de ADN havien demostrat que 69 persones condemnades a mort als Estats Units des de principis dels anys setanta eren innocents. Si la justícia és fal.lible i la pena de mort irreversible, es pot tolerar la seva utilització? Quins altres arguments es poden presentar en contra de la pena de mort? Quina va ser la incidència (si en va tenir) de l'esmentat informe sobre el sistema judicial dels Estats Units?
 • Annex. Relació de membres del jurat (1)
  Jurat Nº 1: President del jurat.
  Jurat Nº 2: Empleat de banca, no participa massa en la discussió.
  Jurat Nº 3: Propietari d'una petita companyia de trenta-set treballadors. La seva animadversió cap a l'acusat és òbvia.
  Jurat Nº 4: Corredor de borsa, seriós i reconcentrat, es basa només en els fets.
  Jurat Nº 5: Aturat, va créixer en la mateixa zona que l'acusat, creu que és l'únic capaç d'entendre les circumstàncies atenuants.
  Jurat Nº 6: Pintor de parets. Diu que no està acostumat a pensar, però pensa molt.
  Jurat Nº 7: Representant de comerç, convençut de la culpabilitat, desconfia dels intel.lectuals.
  Jurat Nº 8: Arquitecte, el primer en votar "no culpable".
  Jurat Nº 9: Jubilat. Atent a tots els arguments.
  Jurat Nº 10: Mecànic. El canvi de tendència dels altres l'exaspera, vol acabar ràpid.
  Jurat Nº 11: Rellotger originari d'Europa de l'Est, víctima dels prejudicis racials dels membres del jurat Nº 3, 7 i 10.
  Jurat Nº 12: Publicista, canvia de vot tres vegades, seguint els arguments dels altres membres del jurat.


  (1) Segons el diccionari de l'IEC jurat significa tant el "l'institució per mitjà de la qual el poble participa en l'Administració de justícia" com "l'individu component d'aquesta institució". Per no complicar la fitxa, hem utilitzat també la segona accepció (a més de la més habitual de les pel.lícules de tema judicial, "membre del jurat").

  Suggeriments generals sobre aquest article de la Declaració:
  (apartat "La Declaració Universal dels Drets Humans, suggeriments didàctics")
  Article 11, Dret a la presumpció d'innocència

  Fitxes didàctiques a Cinema i educació (ellaços a fitxes de diferents autors)

  Pel.lícules sobre judicis justos
  Pel.lícules sobre la pena de mort

  .

  vuelve al inicio