Principal > Materials > Guia d'educació > la Declaració Universal >
La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Índex d'articles | Text de la Declaració Universal.
Article 30. Prohibició de suprimir els drets anteriors

Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
La Declaració i la realitat

Es tracta que els alumnes estiguin pendents durant, per exemple, una setmana, dels diaris, les notícies de la televisió, la ràdio... i fer un llistat amb les violacions dels drets humans que s'han produït durant aquesta setmana, tant a la província o comarca com a nivell internacional: quin article s'ha violat, en quin país s'ha produït, què fa la comunitat internacional per a solucionar-ho o pal·liar-ho, s'ha organitzat algun tipus d'ajuda referent a això en la ciutat...
Una altra alternativa seria visitar l'hemeroteca de la biblioteca pública per a buscar informació.
Amb tots aquestes dades s'haurà de fer una petita reflexió per escrit, més o menys d'una pàgina, sobre les conclusions que es treuen de l'estudi de la realitat i d'aquest últim article de la Declaració.

Per a l'alumnat:

Qüestions:

- Hi ha una diferència clara entre les violacions de Drets Humans de la teva ciutat i les de la resta del món?
- Què podem fer perquè es compleixin íntegrament i a tot el món els drets humans?vuelve al inicio