Principal > Materials > Guia d'educació > la Declaració Universal >
La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Índex d'articles | Text de la Declaració Universal.
Article 19. Llibertat d'expressió

Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
La Declaració i la llibertat d'opinió

Es tracta de fer un petit assaig sobre alguna de les persones que al llarg de la història de la humanitat han estat perseguides per manifestar unes idees diferents a les oficials: Jesucrist, Gandhi, Tomás Moro, Galileu, Sòcrates, Martin Luther King, etc. Es pot dividir la classe en tres o quatre grups i cada grup haurà d'escollir un d'aquests personatges.

Per a l'alumnat:

Cada grup haurà de recollir en el seu assaig:

-La biografia del personatge.
-Les seves opinions.
-Les raons per les quals va ser perseguit en la seva època, en contrast amb les idees que defensava el personatge.
-Les opinions del grup sobre aquests fets històrics, a manera de conclusió.

Ajuda per a la reflexió:

- És important haver recollit aquest dret en la Declaració Universal dels Drets Humans?
- No obstant això, avui dia segueix havent persones perseguides per fer públiques les seves opinions: Rigoberta Menchú, Aung San Suu Kyi, Salman Rusdie... La Declaració Universal dels Drets Humans recull el seu dret a la lliure opinió i aquestes persones són o han estat perseguides per governs que tenen representació en les Nacions Unides, com pot ser possible, això?
- Què faries perquè no passessin casos com els descrits?vuelve al inicio