Educació en drets humans

El gener de 2021 el Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya es va dissoldre. La causa de la dissolució van ser diferents desacords amb Amnistia Internacional. Per tal de poder prosseguir les activitats, ja de manera independent, llavors vam obrir aquest espai:

www.edu-dh.org/cat

Més informació sobre les característiques d'aquest nou espai.

Educación en derechos humanos

En enero de 2021, el Grup d'Educació de Amnistia Internacional Catalunya se disolvió. La causa de la disolución fueron distintos desacuerdos con Amnistía Internacional. Con la finalidad de poder proseguir las actividades, ya de forma independiente, entonces abrimos este espacio:

www.edu-dh.org/es

Más información sobre las características de este nuevo espacio.

--
Si alguien tiene interés en la web tal como estaba exactamente el 31/12/2020 en el servidor de Amnistía Internacional, en el siguiente archivo ZIP comprimido está entera:

web-edu-aic-2020-12-31.zip (147 MB)