Grup d'educació
Humor gràfic i drets humans
> índex general 
Declaració dels Drets de l'Infant
Il.lustrada per Quino per a l'UNICEF, amb motiu de l'Any Internacional de l'Infant (1979)
Principi 1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
Principi 2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.
Principi 3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
Principi 4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
Principi 5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuits.
Principi 6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.
Principi 7. Dret a l'educació gratuita. Dret a divertir-se i a jugar.
Principi 8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.
Principi 9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball.
Principi 10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom.
Declaració dels Drets de l'Infant: text sencer
.

retorn /retorno