Principal > Recursos > Humor > Propostes didàctiques

_Humor gràfic, drets humans i educació 


Inici | Sobre l'humor | Propostes d'activitats | Annexos

Propostes d'activitats - Anàlisi de l'humor gràfic als mitjans de comunicació


(1)

Organitzar una recopilació, com a mínim durant una setmana, dels acudits publicats en el màxim de diaris possible i als quals hi puguin tenir accés els alumnes (com més gran sigui el període de recopilació, la diversitat de mitjans i la quantitat d'acudits recollits, millor). Si es té accés a Internet, la recopilació es pot fer a través de les edicions digitals (sempre que no tinguin un accés restringit).

Una vegada acabada la recopilació, fer una taula amb els següents camps:

 • Autor.
 • Publicació i data.
 • Temàtica temporal / atemporal.
 • Temàtica sobre algun dels temes següents (especificar-ho): precarietat laboral, rics-pobres, drets de les dones immigrants, racisme, eleccions i democràcia, etc.
 • Contingut només còmic o contingut també de denúncia.
 • Contingut político-partidista .
 • Caricaturesc (agressiu o empàtic).
 • Altres característiques .
 • Elaborar un mural agrupant els acudits segons els criteris de la taula.

  Propostes de reflexió. A partir de les mostres d'humor gràfic recollides i de la taula elaborada:

 • Es pot afirmar que l'humor gràfic és una eina de denúncia de les injustícies socials?
 • Des d'aquest punt de vista, es troben diferències entre els diferents mitjans?

 • Hi ha algun autor que sobresurti en aquest sentit?
  --
  (1) Toni. El Jueves, nº 1135, 1999