CATALÀ: Principal > Recursos > Humor | ESPAÑOL: Principal > Recursos > Humor

Humor gràfic i drets humans / Humor gráfico y derechos humanos


La Declaració Universal - cartells / La Declaración Universal - carteles
CATALÀ | ESPAÑOL

30 articles, 30 cartells  (PDF, 1470 KB)
Amb acudits de César Reglero, Sole i Flánagan (1)

 • Per a imprimir-los ampliats, en A3 o una impressora de format més gran, selecciona "encaixar en el paper" (o una indicació semblant segons el programa per imprimir PDFs que facis servir)
 • Si en funció de les dimensions d'impressió dels cartells la resolució de les imatges no és suficient, posa't en contacte amb nosaltres per tal que et facilitem un PDF de més qualitat.
 • Versió en HTML. (no es recomana per a imprimir)

  Suggeriments didàctics per a treballar a partir de les vinyetes que il.lustren la Declaració.

  Altres cartells: Declaració Universal dels Drets dels Infants


  ESPAÑOL

  30 artículos, 30 carteles (PDF, 1470 KB)
  Con chistes de César Reglero, Sole y Flánagan (1)

  Versión en HTML. (no se recomienda para imprimir)

  Sugerencias didácticas para trabajar a partir de las viñetas que ilustran la Declaración.

  Otros carteles: Declaración Universal de los Derechos de la Infancia


  --
  (1) usuaris.tinet.org/cicc/humor