CATALÀ: Principal > Recursos > Humor | ESPAÑOL: Principal > Recursos > Humor

Humor gràfic i drets humans / Humor gráfico y derechos humanos


Amnistia Internacional - 22 cartells / Amnistía Internacional- 22 carteles
CATALÀ | ESPAÑOL

Què és i què fa Amnistia Internacional.  22 cartells il.lustrats amb acudits (PDF)

Acudits de César Reglero, Flánagan, Sole i Triu (1)

Per a imprimir-los ampliats, en A3 o una impressora de format més gran, selecciona "encaixar en el paper" (o una indicació semblant segons el programa per imprimir PDFs que facis servir)

Versió en HTML. (no es recomana per a imprimir)


ESPAÑOL

Qué es y qué hace Amnistía Internacional. 22 carteles ilustrados con chistes (PDF)

Acudits de César Reglero, Flánagan, Sole i Triu (1)

Para imprimirlos ampliados, en A3 o en una impresora de mayor formato, selecciona "encajar en papel" (o una indicación parecida según el programa que utilices para imprimir PDFs)

Versión en HTML. (no se recomienda para imprimir)


--
(1) usuaris.tinet.org/cicc/humor