Principal > Materials > Guia > Presentació
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Presentació
L'educació en drets humans és imprescindible si aspirem a una societat en la qual els drets humans siguin respectats. Amb la voluntat de contribuir a aquest objectiu hem elaborat la present Guia, dirigida a Secundària i Batxillerat.

La Guia i la resta d'apartats de la web es complementen mútuament: la guia limita les opcions i facilita l'elecció d'una activitat, i la web ofereix un extens ventall de recursos i informacions per a ampliar qualsevol activitat educativa sobre drets humans.

El principal objectiu de la Guia és que l'educadora o l'educador que en un moment donat vulgui treballar els drets humans a l'aula pugui trobar fàcilment un recurs adequat.

Per això, en lloc d'una extensa recopilació de propostes, hem optat per una selecció reduïda (indicant al mateix temps diferents opcions per a ampliar les activitats, si així es desitja).

Per tal de facilitar la seva utilització, aquest material en general no està subjecte a cap tipus de limitació quant a la seva impressió, adaptació o divulgació (les propostes incorporades pertanyents a recopilacions d'altres entitats en la majoria dels casos també complien originalment aquest requisit).

Volem agrair la labor de les organitzacions de les quals hem aprofitat materials (especialment Compass, Ararteko, Nacions Unides i UNICEF; en cada cas se citen oportunament), ja que sense el seu treball previ aquesta Guia hauria estat d'elaboració molt més complexa.

El propòsit és anar millorant aquesta Guia. Estarem encantats amb tots els suggeriments que ens arribin i que ens ajudin a corregir-la o ampliar-la.

Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya