Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Més enllà dels nostres prejudicis


Descripció
Reflexió sobre com diferents estereotips i prejudicis condicionen les nostres relacions amb altres persones.

Àrea
Llengua, Ètica, Tutoria, Socials.

Edat
Segon cicle d'ESO i Batxillerat (a partir de 14 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Naixem lliures i iguals (article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conscienciar a l'alumnat sobre com, tant en l'entorn escolar com extraescolar, els estereotips i els prejudicis que tenim dificulten el respecte i la convivència.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
A tall d'introducció es pot fer una breu exposició sobre els prejudicis. Si es considera oportú, es pot utilitzar l'annex final.

A continuació, de manera individual, cada alumne/a ha de pensar i escriure sobre en quines característiques de la llista següent ens fixem per a confiar o desconfiar d'algú. També s'hi poden afegir altres característiques.

• En el seu aspecte exterior.
• En la seva manera de gesticular.
• En la seva mirada.
• En el que ens han explicat sobre ell.
• En algun comportament que se surti del normal.
• En el fet que sigui estranger.
• En el seu color de pell.

Es pot completar amb un segon exercici, consistent a reflexionar i escriure quines característiques afegim a les següents persones, coneixent d'elles només la característica que s'especifica.

• Una persona amb un aspecte molt pobre.
• Un adolescent vestit tot de negre.
• Una persona molt ben vestida.
• Una persona vegetariana.
• Una persona que viu al camp.

Els dos exercicis anteriors es poden completar amb aquest.

Es tria un dels personatges del segon exercici i es realitza una descripció en què s'imagina que posseeix qualitats diferents de les que s'han pensat espontàniament.

Els tres exercicis són molt útils per a aprendre a esforçar-se per tal d'anar més enllà dels nostres prejudicis, a vegades molt arrelats, perquè no siguin ells els qui manin en la nostra ment i en el nostre comportament.

Una vegada elaborats els escrits es pot debatre conjuntament sobre:

-Per què és important l'anàlisi dels prejudicis, dels que, uns o altres, ningú se'n lliura?
-Si pensem en la gent que coneixem bé, creiem que encaixen dins d'un motlle rígid, inamovible?
-Nosaltres som el resultat d'un conjunt de característiques prefixades, lligades al nostre aspecte, el nostre treball o les nostres aficions?
-Com afecta tot això a la convivència?
-Quins són els col·lectius més vulnerables davant els prejudicis del seu entorn?
-Comentar aquesta frase d'Albert Einstein: "Trista època la nostra! És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici."

Avaluació
Quin ha estat el grau d'implicació de l'alumnat?
Ha pres una major consciència dels efectes negatius sobre la convivència causats per la construcció social d'estereotips i l'existència de prejudicis?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Alguna de les activitats de la Guia sobre els drets humans en general (consultar la taula), o de forma més específica, les activitats Un pas endavant (sobre discriminació i xenofòbia), o L'esport uneix, el racisme divideix (racisme).

Elaboració del material
Adaptació del Grup d'Educació en Drets Humans a partir de la proposta 'Más allá de nuestros prejuicios', inclosa a 'Practicando la escritura terapéutica, 79 ejercicios', de Reyes Adorna (Desclée De Brouwer, 2013).

Annex 

"Como la misma palabra dice, prejuzgar es juzgar antes de, en este caso, antes de conocer. Es un rasgo totalmente humano y además evolutivo, necesario en determinadas circunstancias para la supervivencia. Nuestro cerebro necesita procesar, digerir y controlar las situaciones por las que atraviesa continuamente, y necesita del prejuicio para simplificar toda la maraña de información que recibimos del exterior, para percibir si hay peligro o no en la realidad, si podemos confiar o no en alguien. Viviríamos en un mundo complejísimo y terrorífico si nuestra mente no hubiera desarrollado esta defensa. El prejuicio consiste entonces en otorgar posibles características a determinadas personas a partir de otros rasgos reales, sin haberlas conocido ni comprobado a través de la propia experiencia.

"Pero aunque esta cualidad del ser humano se haya desarrollado hace siglos para la supervivencia, es también tremendamente injusta, en el sentido de que corremos el riesgo de equivocarnos y provocar consecuencias desagradables en la convivencia con las otras personas, porque pueden dar lugar a comportamientos dañinos e incluso violentos basados en el prejuicio mental.

"Conociendo por qué nos sucede, podremos darnos cuenta de que esas cualidades son creaciones mentales que no están basadas en la realidad."

Reyes Adorna