Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
El cine i els diferents genocidis


Temes que es poden introduir durant el debat.
-Moltes de les pel.lícules són americanes. Quina influència tenen els interessos de la indústria cinematogràfica americana (i de les corporacions que ajuden al finançament de les pel.lícules), en la proporció entre els diferents genocidis tractats?
-Comparat amb el genocidi dels jueus durant el nazisme, per què hi ha altres col.lectius d'aquell mateix període poc tractats en el cinema, com els gitanos i els pobles eslaus (o els homosexuals, els testimonis de Jehovà, els discapacitats i els malalts mentals)?
-A més de l'Holocaust, quins altres genocidis es van produir durant el segle XX? I abans del segle XX?
-Pot ser que el resultat de les cerques tingui a veure amb les preferències dels/les responsables de les recopilacions d'aquestes pàgines?