Principal > Temes > El joc

El joc, recurs educatiu


"El joc és un factor determinant en la formació del ciutadà perfecte" - Plató

Alguns recursos


El joc dels drets humans
Amnistia Internacional (13 a 16 anys). Del tipus "joc de la oca", proposa una reflexió sobre la diferència entre dues situacions oposades: entre ser lliure i tenir drets, i no ser-ho i veure's privat de l'exercici d'aquests drets
Jocs i intervencions educatives: el Buscamines

Apartats no actualitzats:

Videojocs i valors. Informes y propostes d'Amnistia Internacional
Assajos i articles de premsa sobre jocs i videojocs. De diferents autors i organitzacions


"L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret."
Declaració dels Drets de l'Infant . Principi 7 (fragment). Nacions Unides, 1959

"En l'entorn educatiu, el joc passa de manera inqüestionable a constituir-se com l'eina més eficaç de l'aprenentatge de la infantesa i la joventut, utilitzat en la gran majoria d'àrees curriculars, sent un recurs molt valorat per a abordar el tractament de temes transversals."
Juegos multiculturales. Jaume Bantulà y Josep Maria Mora. Paidotribo, 2002

"L'infant, a més de fill i escolar, és ciutadà, amb les seves competències i necessitats peculiars. El seu ofici més típic i important és jugar. Si no pot exercir-lo sofreix."
Quan els infants diuen prou. Francesco Tonucci. Graó, 2004

 


vuelve al inicio