Principal > Recursos > Escoles amigues

Escoles amigues dels drets humans
Informació relacionada: Xarxa d'escoles pels drets humans

En una Escola amiga dels drets humans, els drets humans i les responsabilitats estan integrats en tots els aspectes de la vida escolar. La gent jove i les seves comunitats aprenen què són els drets humans posant-los en pràctica dia a dia. Mitjançant un plantejament "integral" pel que fa a l'educació en drets humans, els centres educatius i els joves es converteixen en potents catalitzadors del canvi en la seva comunitat. 

Una Escola amiga dels drets humans promou el respecte, la no discriminació, la dignitat i la llibertat d'expressió mitjançant la participació activa de tota la comunitat escolar en quatre àrees clau: 

El projecte Escoles amigues dels drets humans va néixer en el context del Programa Mundial per a l'educació en drets humans que l'ONU va establir al desembre de 2004. Aquest programa global proposa un enfocament educatiu holístic i basat en els drets humans. El 2011, aquest enfocament va rebre el reconeixement internacional amb la Declaració de l'ONU sobre educació i formació en matèria de drets humans, que exigeix que tots els Estats membres ofereixin educació sobre, per mitjà de i per als drets humans. 

Més Informació:
https://www.amnesty.org/es/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/


torna a l'inici