Principal > Tothom és necessari >

La tecla que no funciona
Adaptació d'una idea de Betty Pierre Colet, "Des portes s'ouvrent". Universitat de Namur (Bèlgica) 1984.


Aqu&st  t&xt &stà  b&.
Nom&s  t&  un  p&tit  probl&ma:
A  l'hora  d&  f&r-lo,
hi  havia  una  t&cla  d&  l'ordinador
qu&  no  funcionava.
D l&s  105  t&cl&s qu t&  &l  t&clat,
nom&s  n'hi  havia  una,
una  d sola,  qu&  no  funcionava.
P&rò  mira  &l  r&sultat!!!

Alguna vegada potser t'ha passat pel cap que una persona sola no pot arreglar res...

P&rò  ja  ho  v&us,  s&gons  com,
aqu&sta  pot  s&r  una  man&ra  molt  &rrònia
d&  v&ur&  l&s  cos&s!!!

La propera vegada que pensis una cosa així, que pensis que la teva implicació no és important, recorda aquesta pàgina.torna a l'inici