Sobre l'origen d'aquestes pàgines > En español.
Principal | objectius | materials | recursos | temes | documents | contacte | mapa.

El gener de 2021, després de 36 anys d'activitat dedicada a l'Educació en Drets Humans, i de 25 anys de presència a internet, el Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya es va dissoldre. Els motius de la dissolució van ser de diferents tipus. Uns, relacionats amb l'organització interna de l'entitat. Uns altres, relacionats amb criteris diferents (amb la Secció espanyola, i amb Amnistia Internacional Catalunya), sobre les prioritats temàtiques, l'organització del treball, el format dels materials i la conservació dels recursos acumulats.

Les persones que integràvem el grup vam decidir llavors obrir un espai alternatiu. Amb un doble objectiu. D'una banda, garantir l'accés a la totalitat dels recursos recopilats i generats durant dècades. D'una altra banda, prosseguir la feina que ja fèiem relacionada amb l'educació en drets humans: la continuació dels projectes que teníem iniciats, la incorporació de les correccions que ens semblessin oportunes en els materials d'anys anteriors, i la possibilitat de plantejar-nos nous projectes.

L'origen d'aquest nou web, per tant, és la totalitat de les pàgines existents a finals de 2020 al web que gestionava el Grup d'Educació d'Amnistia Internacional, amb materials generats pel mateix grup, altres materials elaborats per altres estructures d'Amnistia Internacional, materials d'altres persones i entitats, i diferents recopilacions de recursos (textos de diferents tipus, acudits, etc.). Sobretot, amb un propòsit: evitar l'eventual pèrdua de tots aquests recursos i, així, seguir afavorint les possibilitats de l'educació en drets humans (aquest ha sigut l'únic interès que ha mogut totes les nostres activitats, abans des d'Amnistia Internacional, i ara de forma independent).

Per tal d'evitar problemes relacionats amb l'eventual ús indegut de la imatge corporativa d'Amnistia Internacional, hem fet diferents coses:

a) Hem anat eliminant d'aquest nou web els elements de disseny corporatiu d'Amnistia Internacional que en aquest nou espai podien generar confusions. Alhora, amb el propòsit de diferenciar allò que són recursos iniciats com a Amnistia Internacional i posteriorment modificats, la intenció és indicar-ho sempre que sigui necessari. Aquesta feina d'adaptació i cita la duem a terme emparant-nos en les normes d'ús que havíem fet explícites durant els anys de treball dins d'Amnistia Internacional, i que ja legitimaven qualsevol persona a fer el que ara fem (unes normes que, a més, segueixen vigents en aquest nou projecte).

b) No hem alterat res d'aquells materials que no han sofert modificacions de continguts, especialment els que estan en format PDF (ja siguin materials elaborats pel mateix Grup d'Educació abans del 2021, per altres estructures d'Amnistia Internacional, o per altres entitats o persones).

Una altra manera de saber el que són materials modificats o projectes prosseguits, és consultant la pàgina de novetats, en la qual queden recollides totes les incorporacions i modificacions rellevants del web.

Som conscients que, a causa de l'heterogeneïtat i les dimensions d'aquest web, potser no sempre hem trobat la millor forma d'incorporar les explicacions adequades. De manera que, si, pel que fa a aquest tema, en algun apartat ens hem despistat, demanem disculpes. I alhora invitem qui consideri que algun material genera alguna confusió d'aquest tipus, que ens ho indiqui, ja que els primers interessats en corregir aquestes eventuals deficiències som nosaltres.

D'altra banda, si algú té interès en el web tal com estava exactament el desembre de 2020 al servidor d'Amnistia Internacional, en el següent arxiu comprimit hi ha el web sencer: https://app.box.com/s/3qw003504h3h8j6wipvwjbbo2lk1yusw (147 MB)

 


 Inici