Principal > Materials > Primària > Els drets dels infants > Índex d'activitats

Carpeta didàctica. Activitats per als cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys)
Índex d'activitats

Els nostres drets i els drets dels altres

La videoconsola d'en Jordi i el plat de mill de la Salima


Temporització:
una sessió d'uns 50 minuts a l'escola, i seguiment amb la família.
Objectius: involucrar les famílies en les activitats que s'han fet a l'escola.
Material: conte il.lustrat La videoconsola d'en Jordi i el plat de mill de la Salima (en format PDF).
Desenvolupament: llegir el conte i comentar-lo. Fotocopiar-lo i donar-lo als nens i les nenes, perquè se l'emportin a casa i el comparteixin amb les famílies.