Principal > Materials > Primària > Els drets dels infants

Carpeta didàctica. Activitats per als cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys)
> Versión en español


La finalitat d'aquestes propostes didàctiques és reflexionar sobre la Declaració Universal dels Drets Humans i la Declaració Universal dels Drets dels Infants, i treballar els continguts i objectius referents a les actituds i els valors en general.
També es pretén fer una transferència d'aquests valors a la vida quotidiana dels nens i les nenes, a la seva classe i al seu entorn més immediat.
Tot això amb el propòsit de familiaritzar els alumnes amb l'afirmació que es fa en el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans:
"La construcció d'un món més solidari, sense injustícia ni violència, només és possible si totes les persones ens esforcem a promoure arreu els drets i les llibertats d'aquesta Declaració."
En el cas de la proposta "En Tim, pres de consciència", una altra finalitat és donar a conèixer a les escoles la feina d'Amnistia Internacional, basada en el contingut de totes dues declaracions.
En aquestes pàgines trobaràs tota la informació i els materials necessaris per desenvolupar qualsevol de les propostes


Índex de les activitats i materials complementaris.
Presentació d'aquestes activitats en format PDF

Continguts per  treballar:
- La Declaració dels Drets Humans i la Declaració dels Drets dels Infants (resumides i en llenguatge senzill),  i alguns dels seus articles.
- La raó de l'existència d'aquestes declaracions.
- L'acceptació de les normes de convivència.
- El respecte pels diferents costums socials i culturals tant dels companys com dels adults.
- La interdependència entre els nostres drets i els drets dels altres.
- La dimensió mundial d'aquesta interdependència, la seva globalització.
- La importància de les decisions i els comportaments quotidians de cadascú.


torna a l'inici