Comentari de text / Índex de textos
Causes properes i causes remotes

Jordi Günzberg
'Vida quotidiana a la ciutat de Barcelona durant la pesta negra (1348)'. Ed. Rafael Dalmau, 2002

---

L'explicació dels fets històrics passa, necessàriament, per la valoració de les causes, les explicacions i les conseqüències. Pierre Salmon classifica els fets en dos grups: causes properes i causes remotes.

Les primeres concerneixen efectes decisius determinats en un moment per fets particulars. Les causes remotes són condicions generals que creen la possibilitat d'un cert clima.

Entre les possibles causes remotes que poden explicar l'arribada de la mort negra a Europa, podem comptabilitzar un empitjorament del clima, un desplaçament cap al sud d'una forma greu de malària, el gran nombre de malalties i caresties que van assolar Europa des de principis del segle XIV i, també, les pèssimes condicions higièniques de les ciutats medievals.

Com a causes properes, esmentarem l'arribada de l'epidèmia des d'Orient portada per vaixells genovesos, la rapidíssima difusió de la malaltia -a través de rates i puces- i la propagació de l'epidèmia seguint les rutes comercials que connectaven les ciutats europees.

 


1. El text parla de la pesta del segle XIV, però es pot aplicar a altres epidèmies d'altres èpoques, també actuals. Explica les causes remotes i les causes pròximes de la pandèmia de la Covid-19.

2. Els viròlegs diuen que hi haurà noves pandèmies, el que no se sap és quan ni quin microorganisme les provocarà. Què caldria fer, tant pel que fa a les causes remotes com les pròximes, per tal de minimitzar el risc i l'abast d'una futura nova pandèmia?

3. A alguns països la malària i altres malalties infeccioses tenen caràcter endèmic, sempre n'hi ha casos. Quines són les causes, remotes i pròximes, d'aquestes malalties infeccioses endèmiques? Què caldria fer, per tal de reduir l'impacte d'aquestes malalties endèmiques en aquests països? Ho han de resoldre aquests països pel seu compte, o la comunitat internacional també n'és responsable?