Comentari de text / Índex de textos
La desigualtat social és la pitjor de les pandèmies

Joan Benach
Elcritic.cat, 15/03/2021
(entrevista d'Elena Parreņo)

---

La paraula pandèmia fa referència a l'extensió massiva d'una epidèmia, i això fa pensar que afecta tothom. I és cert, però no en la mateixa mesura. Per tant, cal que mirem el problema de manera diferent de com habitualment ens ho presenten els mitjans de comunicació. Som davant d'una pandèmia desigual, escampada i eixamplada per la desigualtat social, que, com he assenyalat moltes vegades, és la pitjor de les epidèmies que estem patint. Per tant, hi ha desigualtats pandèmiques o, si ho volem dir amb paraules de Mike Davis, hi ha una "constel.lació d'epidèmies" que ve determinada sobretot per factors socioeconòmics i sanitaris inequitatius.

(...)

Els estudis científics mostren amb claredat com els factors socials actuen sinèrgicament, tot augmentant la probabilitat de ser contagiat, d'emmalaltir i de morir. És per això que diem que la Covid-19, més que una pandèmia, és una sindèmia.

(...)

Les malalties i la mort prematura es donen en persones, però determinats grups socials les pateixen amb més freqüència. Pel fet de tenir menys drets, recursos, oportunitats o poder, els nostres graus de llibertat es redueixen.

(...)

Tot i que les inversions en investigació de vacunes han estat bàsicament públiques, la producció i comercialització resta en mans privades. Per què? Per la posada en marxa el 1995 de l'acord sobre els drets de propietat intel.lectual associats al comerç per l'Organització Mundial del Comerç (OMC). L'Índia, Sud-àfrica i molts altres països han tractat de suspendre aquests drets durant la pandèmia, però la Unió Europea i els Estats Units s'hi han oposat. L'exitosa creació de vacunes amaga que la pandèmia és un mirall de la geopolítica mundial i del funcionament del capitalisme neoliberal. Cal que les vacunes siguin un bé comú per a la humanitat, i, perquè això passi, serà necessària una resposta geopolítica que alliberi les patents, i una associació de països del Sud amb sobirania per produir i distribuir massivament vacunes.

(...)

Durant la pandèmia han mort milions de persones de fam, han mort centenars de milers d'infants per malalties diarreiques… fàcilment evitables. Estem adormits? Per què no em parlem més? Paulo Freire deia que la ideologia dominant emmascara la realitat i ens fa miops.

 


1. Fes un resum del text.

2. Què vol dir sindèmia?

3. Estàs d'acord que mentre dura un estat de pandèmia (de la covid o del que sigui), s'haurien d'alliberar temporalment les patents de les vacunes o medicaments creats per combatre la pandèmia, per tal de facilitar la fabricació i la distribució d'aquestes vacunes i medicaments?

4. Quan la vida de milions de persones de tot el món corre perill a causa de les traves de les farmacèutiques, emparades en acords comercials internacionals, quina ha de ser la prioritat, salvar les vides, o salvar els acords comercials?

5. En el cas de la covid-19, els estats han finançat aproximadament un 80% dels estudis que han permès desenvolupar les vacunes contra la covid. És acceptable que les farmacèutiques, havent rebut aquestes ajudes, reivindiquin el dret a la propietat intel.lectual de les vacunes, i emparant-se en aquest dret, restringeixin la seva fabricació i administració?

6. Què en penses, del que es diu a l'últim fragment, sobre les morts d'infants a causa de malalties diarreiques? A quins països passen, aquestes morts? Tenint en compte que tractar aquestes malalties té un cost molt baix, per què no es fa?

7. Amb el cost del tractament d'un sol càncer pre-terminal a un país del primer món, es podrien prevenir moltes morts, a alguns països, invertint els diners en coses tan elementals com el sanejament de l'aigua. Creus que és fer demagògia, fer aquestes comparacions?

.