Comentari de text / Índex de textos
Eugenèsia

Esteban González. "Els metges van ser una peça clau per a l'Holocaust". Entrevistat per Eduardo Martín De Pozuelo. La Vanguardia, 18-2-2015

---

El 1933, després de l'arribada de Hitler al poder, es va aprovar la llei d'Esterilització que va afectar més de 400.000 alemanys amb malalties psiquiàtriques, ceguesa i sordesa congènita, malformacions i defectes físics i psíquics, alcoholisme, inadaptació social, o fins i tot mal rendiment escolar. També es van esterilitzar amb aquesta política gitanos i mestissos.

(...)

Els metges i llevadores tenien l'obligació de comunicar a les autoritats sanitàries els naixements de nens amb malformacions. Posteriorment, el 1935, es va aprovar una llei que obligava les parelles a passar una sèrie d'exàmens mèdics per obtenir un certificat que els permetés casar-se i així demostrar que no hi havia ni possibles malalties ni "contaminació racial". Els metges es van implicar en aquestes accions en tan gran mesura perquè molts d'ells havien estat educats en les idees eugenèsiques, que aleshores significaven modernitat i avenç científic. Provaven de crear una societat millor i més sana.

(...)

Cal dir que, en realitat, la majoria dels metges van creure que estaven contribuint a un progrés. L'eugenèsia era un moviment modern que altres països com els Estats Units havien posat en marxa de forma limitada. Tenint en compte que Hitler, als dos mesos d'haver arribat al poder, va actuar amb plens poders i va enviar a camps de concentració tots els opositors polítics, la reacció va ser pràcticament inexistent. 

 


1. Fes un resum del text.

2. No només a l'Alemanya nazi es van dur a terme programes eugenèsics, també se'n van dur a terme, de diferents tipus, a països com, entre d'altres, Canadà, Suècia i els Estats Units? Què et sembla que això passés a països democràtics i defensors dels drets humans? Saps a quins col.lectius afectaven aquestes lleis en aquests països?

3. L'eugenèsia és la "aplicació de les lleis biològiques de l'herència al perfeccionament de l'espècie humana", i Plató ja s'hi va referir. La selecció genètica d'embrions i l'avortament selectiu actuals són formes d'eugenèsia? Haurien d'estar prohibides ambdues pràctiques?

4. Pretendre construir "una societat millor i més sana", tal com diu el text, és un fet rebutjable?

5. Hi ha formes d'eugenèsia més preocupants que unes altres?

6. Fes un resum de la teva opinió de totes les qüestions plantejades en les preguntes anteriors.

 
.