CATALÀ > Principal > Recursos > Textos > Cartells

Aforismes i drets humans
> Carteles en español
La Declaració Universal dels Drets Humans: cada article, un aforisme
31 cartells. En format PDF (5 MB)

Aprofitament didàctic

L'exposició dels cartells a l'aula o als passadissos pot servir d'introducció a alguna activitat relacionada amb els aforismes i els drets humans:

Algunes preguntes que es poden plantejar pel que fa a la selecció d'aforismes relacionats amb els drets humans: Què podem considerar un aforisme?

A l'hora de seleccionar les frases dels cartells nosaltres no ens hem limitat als casos en què els autors/es han escrit frases amb el propòsit explícit que fossin aforismes, sinó que hem aprofitat qualsevol frase, d'un assaig, cançó o altres tipus de textos, que tingués "característiques d'aforisme".

Definició d'aforisme segons el diccionari

- "Proposició breu i sovint enginyosa que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la." Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

- "Máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte." Diccionari de la Real Academia Española

Documentació complementària

- La Declaració Universal dels Drets Humans / (en format PDF)
- La Declaració Universal dels Drets Humans en llenguatge senzill
- La Declaració Internacional dels Drets dels Infants i altres documents de les Nacions Unides: recopilació de documents sobre drets humans

Sobre els aforismes seleccionats en els cartells

Penses que hi ha algun aforisme més adequat, dels que nosaltres hem triat per als cartells? Si tens una proposta millor, fes-nos-la arribar.

^ INICI